Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Audit Public Intern

Biroul Audit Public Intern Auditul intern reprezintă o activitate independentă, obiectivă, de verificare, asigurare şi consultanţă, concepută pentru a adăuga valoare şi a îmbunătăţi activităţile instituţiei. Astfel, ajută la îndeplinirea…

Continue Reading

Biroul Apa-Canal

Biroul Apa-Canal Biroul Apa Canal exercita coordonarea si controlul calitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare, obiect al contractului de concesiune incheiat cu operatorul. Verifica respectarea si aplicarea prevederilor…

Continue Reading

Serviciul Resurse Umane Si Secretariat

Biroul Resurse Umane, Secretariat si Administrativ descriere Obiective Asigurarea resurselor umane corespunzătoare (cantitativ şi calitativ) în vederea îndeplinirii obiectivelor organizaţiei.Optimizarea administrarii şi gestionarii resurselor umane disponibile (recrutarea, selecţia, evaluarea angajaţilor, orientarea…

Continue Reading

Serviciul Domeniul Public si Privat

Compartimentul Domeniul Public si Privat descriere Activitati specifice Activitatea biroului consta in monitorizarea si controlul activitatilor serviciilor de utilitate publica gospodarire urbana privind: monitorizeaza si urmareste derularea contractuala a activitatilor edilitar…

Continue Reading
  • 1
  • 2