Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Serviciul Domeniul Public si Privat

Serviciul Domeniul Public si Privat descriere Activitati specifice Activitatea biroului consta in monitorizarea si controlul activitatilor serviciilor de utilitate publica gospodarire urbana privind: monitorizeaza si urmareste derularea contractuala a activitatilor edilitar…

Continue Reading

Biroul Epurare Ape Uzate

Biroul Epurare Ape uzate executa operatiuni de vidanjare ale puturilor absorbante la populatie si agenti economici Obiective coordonarea, controlul si monitorizarea activitatii de exploatare a statiei de epurare municipale in…

Continue Reading

Biroul Iluminat Public

Biroul Iluminat Public Serviciul de iluminat public din municipiului Ploiesti s-a organizat in functie de marimea sistemului de iluminat public si gradul de dezvoltare economico-sociala ale localitatii.Organizarea si desfasurarea serviciului…

Continue Reading

Serviciul Apa-Canal

Serviciul Apa-Canal Serviciul Apa Canal exercita coordonarea si controlul calitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare, obiect al contractului de concesiune incheiat cu operatorul. Verifica respectarea si aplicarea prevederilor…

Continue Reading
  • 1
  • 2