Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Serviciul Domeniul Public si Privat

Serviciul Domeniul Public si Privat descriere Activitati specifice Activitatea biroului consta in monitorizarea si controlul activitatilor serviciilor de utilitate publica gospodarire urbana privind: monitorizeaza si urmareste derularea contractuala a activitatilor edilitar…

Continue Reading
  • 1
  • 2