Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartiment Statie Epurare

Compartiment Statie Epurare: - exercita controlul si asigura calitatea serviciului de epurare al apelor uzate a Municipiului Ploiesti; - organizeaza asigura si verifica realizarea serviciului de vidanjare ale puturilor absorbante…

Continue Reading

Compartiment Deservire Auto

Compartiment Deservire Auto - C.D.A. descriere Obiective Asigura activitatea de deservire auto pentru regie . Atributii specifice            organizeaza activitatea de exploatare, intreţinere şi reparare a mijloacelor…

Continue Reading

Compartiment Achizitii Publice

Compartiment Achizitii Publice descriere Atributii specifice ART.23.  Compartimentul Achizitii Publice are urmatoarele atributii:întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării   autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;elaborează şi,…

Continue Reading

Biroul Audit Public Intern

Biroul Audit Public Intern Auditul intern reprezintă o activitate independentă, obiectivă, de verificare, asigurare şi consultanţă, concepută pentru a adăuga valoare şi a îmbunătăţi activităţile instituţiei. Astfel, ajută la îndeplinirea…

Continue Reading

Biroul Apa-Canal

Biroul Apa-Canal Biroul Apa Canal exercita coordonarea si controlul calitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare, obiect al contractului de concesiune incheiat cu operatorul. Verifica respectarea si aplicarea prevederilor…

Continue Reading

Serviciul Resurse Umane Si Secretariat

Biroul Resurse Umane, Secretariat si Administrativ descriere Obiective Asigurarea resurselor umane corespunzătoare (cantitativ şi calitativ) în vederea îndeplinirii obiectivelor organizaţiei.Optimizarea administrarii şi gestionarii resurselor umane disponibile (recrutarea, selecţia, evaluarea angajaţilor, orientarea…

Continue Reading
  • 1
  • 2