Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Apa-Canal

Biroul Apa-Canal Biroul Apa Canal exercita coordonarea si controlul calitatii serviciului de alimentare cu apa si canalizare, obiect al contractului de concesiune incheiat cu operatorul. Verifica respectarea si aplicarea prevederilor…

Continue Reading

Serviciul Domeniul Public si Privat

Serviciul Domeniul Public si Privat descriere Activitati specifice Activitatea biroului consta in monitorizarea si controlul activitatilor serviciilor de utilitate publica gospodarire urbana privind: monitorizeaza si urmareste derularea contractuala a activitatilor edilitar…

Continue Reading
  • 1
  • 2