Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Serviciul Domeniul Public si Privat

descriere

Activitatea biroului consta in monitorizarea si controlul activitatilor serviciilor de utilitate publica gospodarire urbana privind:

 monitorizeaza si urmareste derularea contractuala a activitatilor edilitar – gospodaresti delegate S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti SA:
• intretinere si amenajare a parcurilor, gradinilor publice, scuarurilor si a zonelor verzi din municipiul Ploiesti;
• asigurarea intretinerii si mentenantei spatiilor publice date in administrare (prin activitati de reparatii curente);
• realizarea programelor de investitii aprobate;

 asigura controlul privind realizarea indicatorilor de performanta prevazuti in Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 urmareste respectarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 

 exercita controlul si monitorizarea calitatii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, in scopul asigurarii exigentelor cetatenilor pe intreaga durata a delegarii gestiunii; 

 asigura, mentine si actualizeaza datele de identificare ale operatorului serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

 analizeaza rapoartele transmise de operator privind desfasurarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, asigurarea parametrilor de performanta si imbunatatirea acestora prin masuri specifice;

 asigura supravegherea modului in care operatorii se achita de obligatiile stabilite prin contracte si prin reglementarile legale in domeniul administrarii domeniului public si privat de interes local;

 analizeaza prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare (alocate din bugetul Regiei sau din bugetul local) in vederea derularii optime a contractelor si a programelor investitionale de a caror monitorizare este raspunzator

 Intretinerea si amenajarea parcurilor, gradinilor publice, scuarurilor si a zonelor verzi din municipiul Ploiesti;
Activitatea de intretinere si amenajare a parcurilor, gradinilor publice, scuarurilor si a zonelor verzi. 
Această activitate se execută în baza unui program anual care suportă modificări în fiecare lună. 
Aceste activitati se realizeaza conform normelor tehnologice, in functie de necesitati, sezon si cu frecvebta impusa de conditiile climatice.
Lucrarile care se efectueaza in domeniul de activitate al spatiilor verzi sunt atat manuale, ori prin intermediul uneltelor de lucru (greble, sape, casmale, topoare, tarnacoape, sapaligi etc.), cat si mecanice, cu unelte specializate care fnctioneaza pe baza de carburanti si piese de schimb, principalele resurse materiale necesare.
Monitorizarea activitatii se realizeaza prin verificarea centralizatoarelor primite de la operator cu realitatea de pe teren .
In urma verificarilor se intocmeste un proces verbal de receptie calitativa si cantitativa si se certifica facturile emise de S.G.U.

-intretinerea si repararea locurilor de joaca prin confectionat si montat banci, garduri metalice, usi si porti metalice, grilaje metalice, borne metalice, obiecte de joaca, tamplarie din lemn, rigle banci;
-montaj, intretinere si reparatii instalatii de apa si electrice, confectionat diverse placute indicatoare, diverse prestatii efectuate cu utilajele din dotare pentru terti;
-intretinere si reparare fantani arteziene;
-intretinere si reparat cismele ;
-realizare si reparat alei asfaltate in spatiile din cartierele de locuinte, in parcuri, in cimitire cu utilaje proprii;
-realizarea de alei pietonale si parcari din pavele inierbate si borduri din beton.

Monitorizarea activitatii se efectueaza prin efectuarea controlului pe teren in functie de programul de activitate transmis zilnic prin e-mail de catre S.G.U.
Aceste controale se executa zilnic prin sondaj la locatiile din Programul de activitate zilnica transmis de S.G.U.
Monitorizarea activitatii de mentenanta spatii publice se realizeaza prin verificarea devizelor de lucrari, a centralizatoarelor de lucrari efectuate, urmata de verificarea faptica a lucrarilor executate pe teren . 
In cazul constatarii de diferente intre evidenta scriptica a lucrarilor executate si cea faptica ce urmeaza a fii decontate se intocmeste Nota de constatare de diferente si se refuza la plata lucrarile executate constate lipsa.
In urma verificarilor efectuate se intocmeste proces-verbal de receptie calitativa si cantitativa si se certifica facturile emise.

Date de contact

Persoana de contact: Alin Danila – Sef Serviciu

Telefon: 0244-541071 int. 113

E-mail: cdpp [at] rasp.ro

Formular de contact