Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Serviciul Dispecerat, Sesizari si Relatii Publice

Tine evidenta sesizarilor si reclamatiilor primite telefonic pe calculator si in registru pe suport de hartie si urmareste timpul de raspuns al serviciilor specializate in rezolvarea problemelor.
Asigura transparenta decizionala in administratia publica, prezentand conducerii Primariei telefonic, propunerile pertinente ale cetatenilor, probleme de interes pentru comunitate.

Majoritatea sesizarilor si reclamatiilor sunt verificate in teren si numai cele reale sunt repartizate spre rezolvare serviciilor de resort si, dupa caz, societatilor prestatoare, evitandu-se interventiile fara obiect. Zilnic se transmite prin e-mail conducerii Regiei si Primariei situatia sesizarilor si reclamatiilor pe 24 de ore. Evenimentele deosebite (incendii, atentate, accidente deosebit de grave, accidente de munca, probleme majore de mediu, actiuni sociale periculoase etc.) sunt aduse de urgenta la cunostinta conducerii regiei, Directiei Comunicare, Relatii Publice și Situații de Urgență al Primariei si conducerii Primariei.

Tine evidenta sesizarilor si reclamatiilor primite telefonic pe calculator si in registru pe suport de hartie si urmareste timpul de raspuns al serviciilor specializate in rezolvarea problemelor.
Asigura transparenta decizionala in administratia publica, prezentand conducerii Primariei telefonic, propunerile pertinente ale cetatenilor, probleme de interes pentru comunitate.

Situatia apelurilor poate fi raportata in orice moment conducerii R.A.S.P., Primariei si pot fi accesate de orice cetatean si pe site-ul Primariei Ploiesti.

Mediatizarea sustinuta a posibilitatilor de rezolvare a multor probleme ale cetatenilor, obtinerea de lamuriri si chiar sfaturi prin intermediul Dispeceratului, a condus de la infiintare la o crestere substantiala a apelurilor cetatenilor.

 Verifica in teren sesizarile din partea cetatenilor, luând  masuri operative privind remedierea defectiunilor aparute in sistemele publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, salubrizare, apa-canal, alimentare cu energie electrica pentru consum casnic, si  a informa birourile de specialitate din R.A.S.P. si celelalte institutii de interes local asupra problemelor aparute si urmarirea rezolvarii lor.Totodata aduce la cunostinta cetatenilor termenele de solutionare a sesizarilor. Sesizarile verificate(cand este cazul) de dispeceri in teren se transmit factorilor de resort spre rezolvare, pentru a nu implica inutil serviciile de executie daca nu este cazul;

 Informeaza Conducerea R.A.S.P. si UAT in cazul producerii de avarii majore sau evenimente deosebite (inundatii, explozii, accidente de munca, amenintari cu bomba, munitie gasita etc.);

 Asigura legatura cu organele de ordine publica (Politie, Politie Locala, Jandarmerie, Pompieri, Salvare) pentru interventii in cazuri de necesitate;

 Elaboreaza impreuna cu cei interesati programe de masuri pentru cresterea calitatii serviciilor publice;

 Analizeaza cu serviciile de resort abaterile de la calitatea serviciilor publice, elaboreaza masuri de corectie, urmarind aplicarea masurilor propuse si a rezultatelor analizelor efectuate in urma aplicarii programelor de masuri;

 Participa cu serviciul de resort la evaluarea periodica a calitatii serviciilor publice pe baza informatiilor culese de la cetateni si din baza de date a sistemului de monitorizare.

– LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

– ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

– LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

– LEGEA nr. 144 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 2 lit. a privind liberul acces la informatiile de interes public

Date de contact

Persoana de contact: Matache Daniela

Telefoane:
0244-541071 int. 116;
0244-595063;
0.800.800.884;
0244-984.

E-mail: dispecerat [at] rasp.ro

Program cu publicul:
– 24 ore/zi
– 7 zile/saptamana

Formular de contact

Serviciul Dispecerat, Sesizari si Relatii Publice