Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Serviciul Dispecerat, Sesizari si Relatii Publice

– inregistrarea, verificarea, solutionarea sesizarilor/solicitarilor cetatenilor privind calitatea serviciilor publice si informarea acestora in legatura cu termenele si modul de rezolvare a problemelor aparute; 
– sesizari facute de cetateni, solicitari de servicii si/sau interventii in regim de urgenta;
– consiliere – ghidarea si explicarea pasilor pentru rezolvarea problemelor care tin de administratia publica locala, indrumari pe parcursul etapelor birocratice;
– asigurarea activitatii de relatii publice a regiei.

DISPECERAT SI SESIZARI

       Dispeceratul desfasoara o activitate permanenta si continua, 24 ore din 24, inclusiv in zilele de sarbatori legale, reprezentand interfata dintre cetateni si administratia publica locala.
        SDSRP ofera informatii de interes public prin consultatii telefonice sau retransmite notificarile, sesizarile, apelurile pentru interventii de urgenta, etc. la serviciile sau institutiile responsabile cu rezolvarea fiecarei probleme in parte.
       Sesizarea primita telefonic este inscrisa in baza de date solicitari si sesizari, veridicitatea acesteia este verificata in teren (cand este cazul) si se efectueaza fotografii (acolo unde este posibil).
       Daca sesizarea se confirma, se contacteaza factorii de profil in vederea remedierii acesteia.
suplimentare si se transmite la serviciile sau institutiile responsabile cu rezolvarea acesteia.
            Solicitarile si sesizarile care se refera la probleme care nu au ca specific domeniile de activitate ale R.A.S.P. Ploiesti, se transmit telefonic directiilor/serviciilor/birourilor din cadrul UAT sau, in functie de problematica sesizarii, institutiilor/agentilor economici care se ocupa de activitatile respective, pe baza unui numar de inregistrare.
            In cazul unor situatii de urgenta sau a unor evenimente deosebite comunicate de : Politie, Pompieri, 112, Politia Comunitara, dispecerii au obligatia de a transmite imediat datele furnizate factorilor de decizie.
            Informeaza conducerea R.A.S.P. si UAT in cazul producerii de avarii majore sau evenimente deosebite (inundatii, explozii, accidente de munca, amenintari cu bomba, munitie gasita etc.);
            Asigura legatura cu organele de ordine publica (Politie, Politie Locala, Jandarmerie, Pompieri, Salvare) pentru interventii in cazuri de necesitate;

RELATII PUBLICE

           Asigura activitatea de relatii publice a organizatiei;
           Participa la intalniri, simpozioane, dezbateri, mese rotunde;
           Ofera informatii cetatenilor privind modalitatea de a obtine documente (certificate,autorizatii,avize, adeverinte) care intra in sfera de competenta a RASP;
           Sesizarile si solicitarile scrise sau primite prin e-mail sunt inregistrate in cadrul SDSRP si urmeaza calea de rezolvare a petitiilor, respectand circuitul si trasabilitatea documentelor.

Sef SDSRP
Dana Matache

– LEGEA nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
– LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
– ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
– LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
– LEGEA nr. 144 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 2 lit. a privind liberul acces la informatiile de interes public.

Date de contact

Persoana de contact: Matache Daniela

Telefoane:
0244-541071 int. 116;
0244-595063;
0.800.800.884;
0244-984.

E-mail: dispecerat [at] rasp.ro

Program cu publicul:
– 24 ore/zi
– 7 zile/saptamana

Formular de contact

Serviciul Dispecerat, Sesizari si Relatii Publice