Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Guvernanta corporativa reprezinta ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care institutia este condusa si controlata. Transpuse in documente normative interne, aceste principii determina eficienta si eficacitatea mecanismelor de control adoptate.

Valorile comune ale administratorilor, respectiv ale membrilor Consiliului de Administratie sunt definite în Codul de etică, document care reglementeaza normele de conduita si etica profesionala.