Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a fost înființată în anul 2002, prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Termoficare desfășurându-și activitatea în baza Hotărârilor Consiliului Local Ploiești nr: 114/28.06.2002; 43/30.03.2004; 161/29.09.2005 și 302/18.12.2006 având principal obiectiv asigurarea unor servicii publice de calitate în beneficiul ploieștenilor.

Începând cu data de 13 noiembrie 2017, prin Hotărarea Consiliului de Administrație, pentru funcția de Director General al R.A.S.P Ploiești a fost numit dl. Raul Alexandru Petrescu.

În vederea aducerii la îndeplinire a acestor obiective au fost luate măsuri pentru eficientizarea activității instituției precum și creșterea cotei de venituri proprii.

Este important să menționăm că la nivelul anului 2019, realizarea majoră a RASP Ploiești, o constituie Hotărârea Curții de Apel din data de 02.10.2019, prin care a fost respins recursul formulat de către Administrația Bazinală de Apă – Buzau – Ialomița, împotriva RASP, și menținerea Hotărârii Tribunalului Prahova, de anulare a  autorizațiilor de gospodărire a apelor emise de către aceasta, pentru stația de epurare  a apelor uzate Ploiești.

În consecință, au fost anulate amenzi în sumă de 3.276.316 lei, din care regia a efectuat plăți în valoare de 1.164.806 lei, suma ce încă se recuperează pe calea instanței.

Raul Alexandru Petrescu a contribuit în mod substanțial la îmbunătățirea imaginii  R.A.S.P Ploiești ca și prestator de servicii, sprijinind dezvoltarea activității acesteia în direcția instrumentelor generatoare de venituri proprii, respectiv vidanjare, echipamente radio ( apometre, repartitoare costuri) și eliberarea avizelor de mediu pentru persoane fizice și juridice.

În perioada 2017-2020, au avut loc importante evenimentele ecocivice, printre care amintim: ‘’Fii la tine-n țară, la fel ca afară’’, ’’Școala Reciclării’’,’’Festivalul film ecologic pentru elevi’’, precum și campanii de responsabilizare și implicare a cetățenilor în ceea ce privește protecția mediului, colectarea selectivă, acțiuni și manifestări cu privire la păstrarea curațeniei în locurile publice, de identificare în vederea eliminării  factorilor cu potențial alergen, exemplu zonele infestate cu ambrosia artemisiifolia, împreună cu operatorul de salubritate.

De asemenea, în perioada celor 3 ani de mandat, s-au realizat lucrări de investiții, modernizare /extindere iluminat public în municipiul Ploiești.

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2, directorul a implementat măsurile impuse și necesare, pentru a preveni răspândirea infectării cu noul coronavirus, implicându-se în acțiunile de monitorizare și coordonare a activităților de dezinfecție prestate, la nivelul Municipiului Ploiești.

În acest sens a facilitat donarea către Spitalul Județean de Urgență Ploiești, a unui tunel de dezinfectare pentru cadrele medicale și pacienții unității spitalicești, donație destinată minimizării riscului de contaminare cu COVID-19.

În ce privește programele și proiectele de viitor, avem în vedere îmbunătățirea calității serviciilor publice în interesul cetățenilor Municipiului Ploiești, cât și eficienta monitorizare a operatorilor acestor  servicii.


  Director
  Raul Alexandru Petrescu