Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Protectia Mediului Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen

Biroul Protectia Mediului Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen​ este parte componenta a serviciilor publice de salubritate si protectie a mediului, avand ca obiective principale protectia mediului, urmarirea evolutiei cantitatilor de deseuri menajere si reciclabile, impactul lor asupra mediului si aduce la cunostinta cetatenilor diverse informatii despre mediu.

Incepand cu preluarea spre administrare si monitorizare de catre R.A.S.P. a Depozitului Ecologizat se va urmari respectarea prevederilor legislative, conform HG nr. 349/2005, Cap. V, art. 25, respectiv monitorizarea postinchidere care va fi efectuata conform procedurilor prevazute in Anexa nr. 4 a HG mai sus mentionata.

 Legislatie, informare si educatie eco-civica
– urmareste respectarea legislatiei si actelor normative in vigoare privind protectia mediului;
– elaboreaza programe educationale in domeniul ecologiei si asigura implementarea acestora in scoli (pe cicluri de invatamant) si licee din municipiu;
– asigura informarea publicului cu privire la riscurile generate de functionarea sau existenta obiectivelor sau a situatiilor cu risc pentru mediu si sanatate a populatiei;
– asigura participarea, impreuna cu autoritatile publice pentru protectia mediului in colaborare cu autoritatile locale de sanatate publica, conform competentelor, la dezbaterea publica privind autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului, a proiectelor de dezvoltare urbanistica si gospodarie comunala;
– raspunde de crearea si gestionarea bancii de date de mediu a Primariei municipiului Ploiesti;
– elaboreaza materiale educationale si informative in domeniul protectiei mediului;
– colaboreaza cu celelalte organisme cu atributii in acest domeniu privind schimbul de informatii referitoare la calitatea factorilor de mediu.

 Monitorizare, control factori de mediu aer, apa, sol
– elaboreaza in colaborare cu Agentia de Protectia Mediului programe de conformare pentru titularii de activitate, institutii si populatie privind protectia mediului;
– urmareste si asigura indeplinirea prevederilor din planurile si programele de gestionare a calitatii factorilor de mediu elaborate de Agentia de Protectia Mediului;
– se implica in integrarea politicilor de protectie a mediului in strategia de dezvoltare durabila la nivel local;
– verifica modul in care agentii economici au realizat programul masurilor destinate reducerii la sursa a emisiilor de poluanti si/sau a nivelului de zgomot;
– verifica activitatile si modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare, la agentii economici potential poluatori ai apei si solului: spalatorii auto, service-uri auto, piete agro-alimentare, unitati de alimentatie publica etc.;
– raspunde de elaborarea si initierea unor reglementari, inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta, a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau desfasurarea unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale municipiului, in colaborare cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Primariei municipiului Ploiesti;
– monitorizeaza si intervine asupra managementului riscurilor pentru mediu si sanatate legate de colectarea, depozitarea temporara si transportul deseurilor menajere;
– monitorizeaza si intervine asupra managementului riscurilor pentru mediu si sanatatea publica, legate de colectarea, epurarea apelor uzate menajere si industriale si deversarea lor in Dambu in conditii conforme cu prevederile legale;
– monitorizeaza evolutia factorilor de mediu in contextul postinchiderii fostului depozit municipal de deseuri Teleajen si gestioneaza situatia monitorizarii factorilor de mediu potentiali afectati, respectiv raporteaza factorilor competenti rezultatele acesteia;
– asigura confirmarea cu cerintele legale privind monitorizarea postinchidere a depozitelor de desuri.

 Proiecte, programe cu tematica specifica
– coordoneaza elaborarea studiilor finantate din bugetul local sau alte surse in domeniul calitatii aerului, apei, solului, a gestionarii deseurilor si poluarii fonice;
– participa la elaborarea, realizarea, implementarea programelor specifice, derulate cu finatari extrabugetare interne sau externe.

 

– H.C.L. nr. 476 din 20.12.2012

– Anexa G la metodologie (Ordin nr. 1182/2002)

Aviz privind Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari de spatii verzi de pe raza municipilui Ploiesti

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 476/20.12.2012, incepand cu data de 21.01.2013, R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Protectia Mediului, va elibera Avizul privind Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari de spatii verzi de pe raza municipilui Ploiesti.

Acte necesare eliberarii Avizului privind Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari de spatii verzi de pe raza municipilui Ploiesti:

Cerere pentru eliberarea Avizului ( prelungirii Avizului) privind Planul de eliminare al deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari spaţii verzi;
Planul de eliminare al deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari spatii verzi.

Date de contact

Persoana de contact: Ing. Niculescu Olivia – Sef Birou

Telefon: 0244-541071 int. 114

E-mail: protectiamediului [at] rasp.ro

Formular de contact