Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartiment Protectia Mediului si Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen

Biroul Protectia Mediului Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen​ este parte componenta a serviciilor publice de salubritate si protectie a mediului, avand ca obiective principale protectia mediului, urmarirea evolutiei cantitatilor de deseuri menajere si reciclabile, impactul lor asupra mediului si aduce la cunostinta cetatenilor diverse informatii despre mediu.

Incepand cu preluarea spre administrare si monitorizare de catre R.A.S.P. a Depozitului Ecologizat se va urmari respectarea prevederilor legislative, conform HG nr. 349/2005, Cap. V, art. 25, respectiv monitorizarea postinchidere care va fi efectuata conform procedurilor prevazute in Anexa nr. 4 a HG mai sus mentionata.

 Legislatie, informare si educatie eco-civica
– urmareste respectarea legislatiei si actelor normative in vigoare privind protectia mediului;
– elaboreaza programe educationale in domeniul ecologiei si asigura implementarea acestora in scoli (pe cicluri de invatamant) si licee din municipiu;
– asigura informarea publicului cu privire la riscurile generate de functionarea sau existenta obiectivelor sau a situatiilor cu risc pentru mediu si sanatate a populatiei;
– asigura participarea, impreuna cu autoritatile publice pentru protectia mediului in colaborare cu autoritatile locale de sanatate publica, conform competentelor, la dezbaterea publica privind autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului, a proiectelor de dezvoltare urbanistica si gospodarie comunala;
– raspunde de crearea si gestionarea bancii de date de mediu a Primariei municipiului Ploiesti;
– elaboreaza materiale educationale si informative in domeniul protectiei mediului;
– colaboreaza cu celelalte organisme cu atributii in acest domeniu privind schimbul de informatii referitoare la calitatea factorilor de mediu.

 Monitorizare, control factori de mediu aer, apa, sol
– elaboreaza in colaborare cu Agentia de Protectia Mediului programe de conformare pentru titularii de activitate, institutii si populatie privind protectia mediului;
– urmareste si asigura indeplinirea prevederilor din planurile si programele de gestionare a calitatii factorilor de mediu elaborate de Agentia de Protectia Mediului;
– se implica in integrarea politicilor de protectie a mediului in strategia de dezvoltare durabila la nivel local;
– verifica modul in care agentii economici au realizat programul masurilor destinate reducerii la sursa a emisiilor de poluanti si/sau a nivelului de zgomot;
– verifica activitatile si modul de respectare a legislatiei de mediu in vigoare, la agentii economici potential poluatori ai apei si solului: spalatorii auto, service-uri auto, piete agro-alimentare, unitati de alimentatie publica etc.;
– raspunde de elaborarea si initierea unor reglementari, inclusiv prin interzicerea temporara sau permanenta, a accesului anumitor tipuri de autovehicule sau desfasurarea unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale municipiului, in colaborare cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Primariei municipiului Ploiesti;
– monitorizeaza si intervine asupra managementului riscurilor pentru mediu si sanatate legate de colectarea, depozitarea temporara si transportul deseurilor menajere;
– monitorizeaza si intervine asupra managementului riscurilor pentru mediu si sanatatea publica, legate de colectarea, epurarea apelor uzate menajere si industriale si deversarea lor in Dambu in conditii conforme cu prevederile legale;
– monitorizeaza evolutia factorilor de mediu in contextul postinchiderii fostului depozit municipal de deseuri Teleajen si gestioneaza situatia monitorizarii factorilor de mediu potentiali afectati, respectiv raporteaza factorilor competenti rezultatele acesteia;
– asigura confirmarea cu cerintele legale privind monitorizarea postinchidere a depozitelor de desuri.

 Proiecte, programe cu tematica specifica
– coordoneaza elaborarea studiilor finantate din bugetul local sau alte surse in domeniul calitatii aerului, apei, solului, a gestionarii deseurilor si poluarii fonice;
– participa la elaborarea, realizarea, implementarea programelor specifice, derulate cu finatari extrabugetare interne sau externe.

 • organizeaza actiuni de constientizare a populatiei privind aspecte legate de protectia mediului, cu ocazia unor evenimente de referinta pentru protectia mediului;
 • asigura functionarea conforma a centrului municipal de colectare DEEE;
 • raporteaza periodic, conform prevederilor legale situatia gestiunii deseurilor;
 • asigura suportul tehnic in vederea elaborarii documentatiei tehnice de specialitate, respectiv elaborarea raportului tehnic de specialitate, a modelului caietului de sarcini de catre autoritatea contractanta;
 • elaboreaza prognozele anuale pentru necesarul de resurse financiare;
 • intocmeste si/sau participa la intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii actelor de reglementare;
 • monitorizeaza, pe baza datelor furnizate de APM Prahova calitatea aerului in municipiu;
 • asigura informatii de mediu publicului si agentilor economici interesati;
 • se urmareste monitorizarea evolutiei factorilor de mediu si asigurarea lucrarilor de intretinere prevazute in manualul de operare, in contextul postinchiderii fostului depozit de deseuri municipal Teleajen;
 • gestioneaza baza de date pentru avize de gestionare a deseurilor provenind din lucrari de constructii si demolari;
 • colaboreaza permanent cu Serviciul Dispecerat Sesizari si Relatii Publice prin identificarea sesizarilor specifice activitatii proprii, constatate in teren in vederea solutionarii operative si monitorizarea rezolvarii acestora de catre factorii implicati;
 1. – Legea nr. 181/ 14 iunie 2022 pentru modificarea si completarea Legii 121/2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant;
 2. – Hotararea de Guvern nr.756/2022 pentru modificarea si completarea Anexei nr.2 la Legea nr.121/2019 evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant; 
 3. – Ordonanta de Urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, care potrivit art. 71, abroga Legea nr. 211 privind regimul deseurilor;
 4. – Ordonanta de Urgenta nr. 136 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea anexei nr.6 la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind regimul deseurilor;
 5. – – Legea nr. 121/03.07.2019 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant; 
 6. – ORDONANTA DE URGENTA nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările aduse de legislatie;
  Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005, publicate în Monitorul Oficial nr. 1193 din 30 decembrie 2005, la data de 8 aprilie 2019 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006; LEGEA nr. 292 din 2 noiembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008; ORDONANŢA nr. 25 din 27 august 2008; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 23 februarie 2010; LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; ORDONANŢĂ nr. 31 din 27 august 2013; LEGEA nr. 384 din 24 decembrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016; LEGEA nr. 232 din 22 noiembrie 2016; RECTIFICAREA nr. 39 din 28 iunie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 30 iunie 2017; LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018; LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019.
 7. – HCL nr. 476/2012 privind adoptarea unor mãsuri de management al deseurilor municipale, inclusiv a colectãrii selective a deseurilor de cãtre persoanele fizice si asociatiile de proprietari din municipiul Ploiesti;
 8. – HCL nr. 120/30.04.2009 si Anexele nr. 2.2. si 2.3. la Hotararea de Consiliul Local nr 120/30.04.2009 privind modificarea si completarea Hotararii Consilului Local al municipiului Ploiesti nr.43/2017 privind transmiterea in administrarea institutiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Ploiesti ;
 9. – HCL nr. 141 din 25 aprilie 2018 privind încetarea aplicabilității Hotărârii de Consiliu Local nr. 103/2013, respectiv a Hotărârii de Consiliul Local nr. 334/2014 privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde măsuri pentru colectarea, transportul și valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toți producătorii/deținătorii de deșeuri;
 10. – HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 (*actualizată*) privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deseurile periculoase;
 11. – LEGE nr. 166 din 12 iulie 2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
 12. – ORDIN nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse stationare;
 13. – LEGE nr. 105 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 14. – LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; Forma consolidată a LEGII nr. 249 din 28 octombrie 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 809 din 30 octombrie 2015, la data de
  17 ianuarie 2019, este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 249 din 28 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 28 iunie 2016; LEGEA nr. 87 din 4 aprilie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018; LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019.
 15. – ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 16. – ORDONANTA DE URGENTA nr. 48 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 17. – ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 18. – LEGE nr. 31 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 19. – ORDIN nr. 1.271 din 29 noiembrie 2018 privind procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora;
 20. – ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 195 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 265 din 29 iunie 2006; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 17 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012; LEGEA nr. 117 din 24 aprilie 2013; LEGEA nr. 226 din 15 iulie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 19 iulie 2018; LEGEA nr. 292 din 3 decembrie 2018.
 21. – LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 83 din 15 martie 1997 abrogată de HOTĂRÂREA nr. 948 din 15 noiembrie 1999; LEGEA nr. 192 din 19 aprilie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002; LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003; LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004; LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 28 februarie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 12 noiembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010; LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 iunie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 153 din 3 decembrie 2014; LEGEA nr. 196 din 9 iulie 2015. Textul iniţial a fost publicat in M. Of. nr. 244 din 8 octombrie 1996.
 22. – LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile- republicată în temeiul art. II din Legea nr. 182/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.
  i.Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile a fost publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002 şi, ulterior, a mai fost modificată şi completată prin:
  ii.- Legea nr. 311/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004;
  iii.- Ordonanţa Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 124/2010, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 459 din 6 iulie 2010;
  iv.- Ordonanţa Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 69 din 26 ianuarie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2011, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011.
 23. – ORDIN nr. 1.182 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul, detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului in temeiul prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998. Emitent : MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI Publicat in : M. Of. nr. 331 din 15 mai 2003
 24. – LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului; Forma actualizată a acestui act normativ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 17 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012.
 25. – HOTARARE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007;HOTĂRÂREA nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 . Emitent : GUVERNUL Publicata in : M. Of. nr. 394 din 10 mai 2005
 26. – ORDIN nr. 756 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor Emitent : MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR Publicat in: M. Of. nr. 86 din 26 ianuarie 2005
 27. – HOTARARE nr. 1.470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 358 din 11 aprilie 2007; Emitent: GUVERNUL Publicata in: M. Of. nr. 954 din 18 octombrie 2004
 28. – ORDIN nr. 614 din 20 octombrie 2004 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 117/2004;
 29. – HOTARARE nr. 166 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea proiectului “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii”, cu modificarile si completarile aduse de HOTARAREA nr. 989 din 25 august 2005. Emitent : GUVERNUL Textul initial a fost publicat in M. Of. nr. 148 din 19 februarie 2004.
 30. – HOTARARE nr. 321 din 14 aprilie 2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambient, republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 674/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare. Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 a fost publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 358 din 27 aprilie 2005.
 31. – HOTARAREA GUVERNULUI nr. 674 din 28 .06.2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 321 din 2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambient ;Emitent GUVERNUL. Publicat in MONITORUL OFICIAL NR. 485 din 19 iulie 2007
 32. – ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor , cu modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002; RECTIFICAREA nr. 233 din 23 aprilie 2002; Emitent : GUVERNUL Textul initial a fost publicat in M. Of. nr. 84 din 1 februarie 2002.
 33. – HOTARARE nr. 1879 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Programului national de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac. Emitent: GUVERNUL; Publicat in: M. Of. nr. 27 din 16 ianuarie 2007;
 34. – LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*) Emitent: PARLAMENTUL; Publicat in: M. Of. nr. 764 din 10 noiembrie 2009
 35. – HOTARARE nr. 1756 din 6 decembrie 2006 privind limitarea nivelului de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. Emitent: GUVERNUL; Publicat in: M. Of. nr. 48 din 22 ianuarie 2007;
 36. – HOTĂRÂRE nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului;
 37. – LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 38.  – HOTARAREA nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. Emitent: GUVERNUL; Publicat in: M. Of. nr. 199 din 22 martie 2007
 39. – HOTARAREA GUVERNULUI nr. 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurlor de ambalaje. M. Of. Nr. 265/14.04.2011.
 40. – HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1292/15.12.2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor. M. Of. Nr. 852/20.12.2010.
 41. – LEGE nr. 205 din 11.11.2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. M. Of. Nr. 765/16.11.2010.
 42. – LEGEA nr. 132 din 30.06.2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. M. Of. Nr. 462/06.07.2010.
 43. – ORDIN nr. 1399/26.10.2009 emis de Ministerul Mediului pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori. M.Of. nr.797/23.11.2009.

Aviz privind Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari de spatii verzi de pe raza municipilui Ploiesti

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 476/20.12.2012, incepand cu data de 21.01.2013, R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Protectia Mediului, va elibera Avizul privind Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari de spatii verzi de pe raza municipilui Ploiesti.

Acte necesare eliberarii Avizului privind Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari de spatii verzi de pe raza municipilui Ploiesti:

Cerere pentru eliberarea Avizului ( prelungirii Avizului) privind Planul de eliminare al deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari spaţii verzi;
Planul de eliminare al deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari spatii verzi.

Date de contact

Persoane de contact: Calin Florin Bogdan / Dragos Manu

Telefon: 0244-541071 int. 114

E-mail: protectiamediului [at] rasp.ro

Formular de contact