Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Avize

Aviz de amplasament Taxa de eliberare aviz de amplasament fata de reteaua de iluminat public este de 200 RON fara TVA pentru fiecare plan la scara 1:500 format A3, continut…

Continue Reading

Alte documente

publicate in 2019Raport cu privire la activitatea de conducere executiva - aferenta trimestrului I - 2019.Raport anual al administratorilor privind evaluarea activitatii executive si a componentei de manangement a directorului…

Continue Reading

Guvernanta corporativa

Guvernanta corporativa reprezinta ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care institutia este condusa si controlata. Transpuse in documente normative interne, aceste principii determina eficienta si eficacitatea…

Continue Reading
  • 1
  • 2