Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Avize

Aviz de amplasament Taxa de eliberare aviz de amplasament fata de reteaua de iluminat public este de 200 RON fara TVA pentru fiecare plan la scara 1:500 format A3, continut…

Continue Reading

Alte documente

publicate in 2018 Raport cu privire la activitatea de conducere executiva - aferenta trimestrului IV - 2018Raport cu privire la activitatea de conducere executiva - aferenta trimestrului III - 2018Raport cu…

Continue Reading

Guvernanta corporativa

Guvernanta corporativa reprezinta ansamblul principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care institutia este condusa si controlata. Transpuse in documente normative interne, aceste principii determina eficienta si eficacitatea…

Continue Reading

Legislatie

Legislatie aplicabila la nivel de regie •    LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINTA EXTERNE •    Ordin nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la…

Continue Reading