Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartiment Statie Epurare:

- exercita controlul si asigura calitatea serviciului de epurare al apelor uzate a Municipiului Ploiesti; - organizeaza asigura si verifica realizarea serviciului de vidanjare ale puturilor absorbante la persoane fizice si juridice din Municipiul Ploiesti si in zone limitrofe; - monitorizeaza derularea activitatilor privind reluarea proiectului de investitie: “Modernizarea sistemului de colectare si epurare al apelor uzate din Municipiul Ploiesti”.

 • coordoneaza, controleaza si monitorizeaza exploatarea Statiei de Epurare Ape Uzate a Municipiului Ploiesti in regim de continuitate, asigurarand functionarea si intretinerea instalatiilor, constructiilor, utilajelor si echipamentelor aferente;
 • asigura activitatea de epurare a apelor uzate si evacuarea apei uzate epurate in emisarul natural – paraul Dambu, specifica serviciului public de canalizare, conform cerintelor legale si de reglementare;
 • monitorizeaza derularea contractelor incheiate in scopul colectarii si epurarii apelor uzate si administrarea statiei de epurare existenta;
 • asigura colectarea, prelucrarea informatiilor si a datelor in vederea reluarii proiectului de investitie: “Modernizarea sistemului de colectare si epurare al apelor uzate din Municipiul Ploiesti”;
 • organizeaza asigura si verifica realizarea serviciului de vidanjare ale puturilor absorbante la persoane fizice si juridice din Municipiul Ploiesti si in zone limitrofe.
 • furnizarea unui serviciu de calitate la parametri calitativi si cantitativi in regim permanent;
 • dezvoltarea capacitatii de comunicare a personalului propriu in vederea asigurarii unei participari active la realizarea obiectivelor;
 • optimizarea permanenta a consumurilor si costurilor;
 • mentinerea mediului inconjurator prin prevenirea aparitiei situatiilor de contaminare cu apa epurata evacuate in emisar;
 • imbunatatirea performantelor statiei de epurare prin construirea unei noi statii de epurare in conformitate cu cerintele legale si de reglementare in vigoare.

1

LEGEA nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

2

ORDINUL nr. 148/15.05.2012  pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. -2012, cu modificarile si completarile ulterioare

3

HOTARAREA nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

5

ORDINUL 1861/12.11.2008 pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile

4

ORDINUL nr. 65/28.02.2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare

5

DIRECTIVA 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasanesti modificata prin Directiva 98/15/CE – PLAN DE IMPLEMENTARE

6

HOTARARE DE GUVERN nr. 328/29.04.2010 privind reactualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor si a penalitatilor cu indicele de inflatie

7

ORDINUL nr. 798/31.08.2005 privind aprobarea abonamentului cadru de utilizare/exploatare, cu modificarile si completarile ulterioare

8

LEGEA nr. 404/07.10.2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale “Apele Romane”, cu modificarile si completarile ulterioare

9

ORDINUL nr. 662/28.06.2006 privind aprobarea Normativului de continut a documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor

10

HOTARAREA DE GUVERN nr. 472/09.06.2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa, cu modificarile si completarile ulterioare

11

LEGEA 107/1996 a apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

12

LEGEA nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare

13

ORDIN 890/2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului

14

ORDIN nr. 1798/19.11.2007 pentru aprobarea Procedurilor de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare

15

ORDINUL nr. 337/07.07.2015 privind modificarea tarifelor pentru acordarea si mentinerea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice

16

HOTARAREA DE GUVERN nr. 745/11.07.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare

17

LEGEA nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare

18

LEGEA nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare

19

ORDINUL SECRETARULUI GENERAL AL GUVERNULUI 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatii publice, cu modificarile si completarile ulterioare

20

HCL 227/2009 privind actualizarea tarifului de epurare a apelor uzate in municipiul Ploiesti

21

HCL 302/2006 privind schimbarea denumirii de RATSP in RASP, completarea obectului de activitate cu activitatea de colectare si tratare a apelor uzate sipreluarea in administrare a statiei de epurare, a organigramei, statului de functii si nr. de personal al  RASP

22

HOTARAREA DE GUVERN nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata

23

ORDONANTA DE URGENTA nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, modificata si completata

24

LEGEA nr. 211/2011 privind regimul deseurilor,  republicata si modificata

25

ORDINUL nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediu  si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura, modificat si completat

26

LEGE nr. 243 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

Începând cu data de 01-05-2023  

 1. Tariful pentru prestatie in municipiul Ploiesti :
  • Persoane fizice 252,10 lei fara TVA                 300 lei cu TVA(19%)
  • Persoane juridice 252,10 lei fara TVA             300 lei cu TVA(19%)
 1. Tariful pentru prestatie in afara municipiului Ploiesti :
  • Persoane fizice 344,54 lei fara TVA                410,00 lei cu TVA(19%)
  • Persoane juridice 344,54 lei fara TVA            410,00 lei cu TVA(19%) 

Date de contact

Persoana de contact: ing. Ionelia Rohat – Coordonator

Telefon: 0244-541071 int. 128

Mobil: 0741 226 434
E-mail:  ioneliarohat @ rasp.ro

Formular de contact