Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Legislatie aplicabila la nivel de regie

 

•    LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINTA EXTERNE
•    Ordin nr. 1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind  transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic. M.Of. nr.587/19.08.2011
•    Ordin nr. 1932/01.08.2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor.M.Of.nr.587/19.08.2011    
•    O.U.G. nr. 69/31.08.2011 pentru modificarea OG 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate. M.Of.nr.625/02.09.2011.
•    O.G. nr. 29/31.08.2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.  M.Of. nr.626/02.09.2011  
•    O.G. nr. 30/31.08.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul de procedura fiscala. M.Of. nr.626/02.09.2011
•    O.U.G. nr. 70/31.08.2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. M.Of.nr.629/31.08.2011.
•    Ordin nr. 2086/17.08.2011 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in sistemul comunitar de management de mediu si audit – EMAS . Procedura din 17 .08.2011 de inregistrare in sistemul comunitar de management de mediu si audit – EMAS. M.Of.nr.633/05.09.2011.
•    Ordin nr. 2306/14.07.2011 pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.181/2007 privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.M.Of. nr. 522/25.07.2011
•    Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata 2011.M.Of. nr.522/25.07.2011 
•    Ordin nr.37/21.09.2011 emis de presedintele A.N.R.E. pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale. M.Of.nr.676/22.09.2011.
•    H.G. nr. 921/21 .09.2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. M.Of. nr. 677/23.09.2011
•    H.G. nr.920/21.09.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece .Norme metodologice din 21 septembrie 2011 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece. M.Of.nr.678/23.09.2011.
•    Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Ordin nr. 2096/13.09.2011 privind constituirea Comisiei pentru securitate si sanatate in munca privind agentii chimici periculosi. M.Of.nr.678/23.09.2011.
•    Ordin nr. 509 din 14.09.2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie. M.Of.nr.687/28.09.2011.
•    H.G. 922/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr.1502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. 
•    M.Of. nr.689/28.09.2011.
•    H.G. 1553/2004 republicata 2011 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor. M.Of. nr.695/30.09.2011.
•    O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. M.Of. nr.696/30.09.2011.
•    H.C.L. nr. 156/31.05.2011 a Consiliul Local Ploiesti privind modificarea si completarea HCL nr.
•    114/28.06.2002 privind modificarea si completarea obiectului de activitate, a organigramei a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare a R.A.S.P. Ploiesti.
•    Lege nr. 102 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. M.O. nr. 426/17.06.2011
•    Lege nr. 103 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar. M.O. nr. 426/17.06.2011
•    Lege nr. 109 din 15 Iunie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010. M.Of.nr. 428/20.06.2011
•    Lege nr. 110 din 15 Iunie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010. M.Of. nr. 428/20.06.2011 
•    Lege nr. 106 din 15 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca .M.O. nr. 429/20.06.2011 
•    Legea 126/2011 privind aprobarea OUG 88/2010 pentru modificarea si completarea   OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 126/2011. M.Of. nr. 433/21.06.2011 
•    Ordin nr. 2142 din 6 iunie 2011 privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. M.Of. nr. 433/21.06.2011 
•    Lege nr. 120 din 15 iunie 2011 pentru aprobarea contului general _espon de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, precum si a contului general _espon de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2009. M.Of. nr. 436/22.06.2011 
•    Ordin nr. 24 din 22 iunie 2011 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevazute în anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul national de transport. M.Of. nr. 440/23.06.2011 
•    Ordin nr. 26 din 22 iunie 2011 pentru completarea anexei la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. M.Of. nr. 440/23.06.2011 
•    Lege nr. 129 din 23 iunie 2011 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. M.Of. nr. 444/24.06.2011 
•    Legea nr. 101 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului. M.Of. nr. 449/28.06.201 
•    Lege nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator. M.Of. nr. 452/28.06.201 
•    Legea 132/2011 pentru aprobarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. M.Of. nr. 452/28.06.201 
•    Ordin nr. 2215 din 27 iunie 2011 pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. M.Of. nr. 455/29.06.2011
•    Ordonanta de urgenta nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. M.Of. nr. 457/30.06.2011
•    Ordin nr. 2229 din 29 iunie 2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2011. M.Of. nr. 457/30.06.2011
•    Ordin nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier. M.Of. nr. 458/30.06.2011
•    Ordonanta de urgenta nr. 63 din 29 iunie 2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice. M.Of. nr. 460/30.06.2011 
•    Ordin nr. 29 din 24 iunie 2011 pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale. M.Of. nr. 463/01.07.2011 
•    Ordin nr. 312 din 29 iunie 2011 pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 301/2011 privind aprobarea Metodologiei de analiza a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii finantate din instrumente structurale. M.Of. nr. 464/01.07.2011 
•    Ordin nr. 313 din 29 iunie 2011 cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. M.Of. nr. 464/01.07.2011 
•    Ordin nr. 2306/14.07.2011 pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.181/2007 privind aprobarea Manualului operational pentruactivitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie
•    publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de oncesiune de servicii. M.Of. nr. 522/25.07.2011
•    Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata 2011. M.Of.nr.522/25.07.2011  
•    Ordin nr. 946 /04.07.2005 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial(republicare).M.Of.nr.469/05.07.2011
•    Ordin nr. 1062/22.07.2011 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006. M.Of. nr. 473/06.07. 
•    Ordin nr. 2234/29/06 2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici. M.Of. nr. 483/07.07.2011 
•    Lege nr. 152/05.07.2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale. M.Of. nr. 487/08.07.2011 
•    Ordinul nr. 2230/2011 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)—i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. M.Of. nr. 498/13.07.2011                        
•    Legea 149/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996. M.Of. nr. 498/13.07.2011.
•    Ordin nr. 367/11.07.2011 emis de catre Agentia Nationala pentru Privatizare privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. 
•    Hotarare nr.220/04.05.2011 privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea tematicii pentru programul anual de pregatire profesionala. M.Of. nr. 511/19.07.2011
•    Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. M.Of. nr. 505/15.07.2011
•    Dispozitia Primarului Mun. Ploiesti nr. 2960/04.08.2011 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de executie a bransamentelor de apa din cartiere Gheorghe Doja, Rafov, Gageni si  Bereasca.
•    Dispozitia Primarului Mun. Ploiesti nr. 2961/04.08.2011 privind modificarea si completarea Dispozitiei nr. 5458/16.02.2007 privind acordarea vizei de certificare in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii si vezei de Control Financiar Preventiv Propriu pentru activitatile monitorizate de R.A.S.P. Ploiesti.
•    Ordinul  nr. 2204/28.09.2011 emis de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2011 si Ordinul  nr. 2205/28.09.2011 emis de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2011.  M.Of. nr.697/01.10.2011.
•    Ordinul nr. 2618/06.10. 2011 emis de ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.  M.Of. nr.712/10.10.2011.

•    Ordin nr.2264/14.09.2011 emis de ministrului mediului si padurilor, privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei anuale de colectare selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electroniceM.Of. nr.715/11.10.2011.
•    O.U.G. nr. 85/05.10.2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. M.Of. nr.716/11.10.2011.
•    Ordinul  nr. 1404/05.10.2011 al ministrului sanatatii privind completarea art. 3 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de inregistrare la Ministerul Sanatatii a laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile. M.Of. nr.727/14.10.2011
•    Ordin nr. 3261/10.10.2011 al A.N.A.F.  pentru aprobarea modelului si continutului formularului (011) “Declaratie de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii. M.Of. nr.727/14.10.2011.
•    O.U.G. nr. 86/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010. M.Of. nr.729/17.10.2011.
•    Lege nr. 182/14.10.2011 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile M.Of. nr.733/19.10.2011.
•    Lege nr.184/14.10.2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinta castigul salarial mediu brut in actele normative din domeniul muncii si protectiei socialeM.Of. nr.733/19.10.2011.
•    Ordin nr. 553/13.10.2011 al presedintelui A.N.R.S.C., pentru interpretarea art. 243 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. M.Of. nr.735/19.10.2011.
•    Ordin nr. 2668/17.10.2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice. M.Of. nr.736/19.10.2011.
•    Legea 57/2012 pentru modificarea si completarea OUG 129/2000 privind formarea profesionala a  adultilor. M.Of. nr. 196/26.03.2012 
•    Ordin nr. 251/16.03.2012 emis de ministrul sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului   ministrului sanatatii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru  proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara   activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei. M.Of. nr. 196/26.03.2012 
•    H.G. nr.219/23.03.2012 privind modificarea art. 93 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. M.Of. nr. 197/26.03.2012 
•    Legea nr.54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic. M.Of. nr. 197/26.03.2012

•    H.G. nr. 225/27.03.2012 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului  nr. 50/2011, a anexelor nr. 1 si 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, precum si a anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate  prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011. M.Of. nr. 217/02.04.2012 
•    H.G. nr. 206/20.03.2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a  Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001. M.Of. nr. 220/03.04.2012 
•    Ordin nr.171/18.04.2012 privind modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise în domeniul de activitate al Autoritatii Nationale  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 102/2007.   M.Of. nr.273/25.04.2012 
•    H.G. nr. 1045/19.10.2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de service. M.Of. nr.757/27.10.2011.
•    Ordin nr. 2706/25.10.2011 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare. M.Of. nr.761/28.10.2011.
•    H.G. nr. 1.105/02.11.2011 pentru modificarea H.G. nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor. M.Of. nr.798/10.11.2011.
•    Lege nr. 199/07.11.2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2011 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici. M.Of. nr.799/11.11.2011.
•    O.U.G. nr. 94/02.11.2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici. M.Of. nr.799/11.11.2011.
•    Ordin nr. 3392/04.11.2011 al presedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa. M.Of. nr.814/17.11.2011.
•    Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. M.Of. nr.837/25.11.2011.
•    Lege nr. 220/28.11.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. M.Of. nr.851/30.11.2011.
•    Lege nr. 672/19.12.2002 republicată privind auditul public intern. M.Of. nr.856/05.12.2011.
•    Ordinul nr.976/29.11.2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului privind modelul si insemnele uniformei inspectorilor, dotarea si inscriptionarea autovehiculelor de control utilizate de catre inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, precum si a modelului legitimatiei nominale de control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier.M.Of. nr.856/05.12.2011.
•    Lege nr. 240/05 .12.2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare. M.Of. nr.864/08.12.2011.
•    Lege nr. 245/05.12.2011 pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale. M.Of. nr.865/08.12.2011.
•    Legea nr.279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. M.Of. nr.872/09.12.2011.

•    H.G.  nr. 1169/25.11.2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor. M.Of. nr.873/12.12.2011.
•    Lege nr. 458/08.07.2002 – Republicata  privind calitatea apei potabile. M.Of. nr.875/12.12.2011.
•    OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. M.Of. nr.883/14.12.2011.
•    Ordin nr. 2822/20.12.2011 al ministrului  muncii, familiei si protectiei sociale privind
•    modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind  transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic. M.Of. nr.920/23.12.2011.
•    Legea nr. 293/21.12.2011 bugetului de stat pe anul 2012. M.Of. nr.914/22.12.2011.
•    Lege nr. 294/21.12.2011 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012. M.Of. 913/22.12.2011
•    H.G. nr. 1225/14.12.2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat 
o    in plata. M.Of. 922/27.12.2011
•    Ordin nr. 950/20.12.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 
•    2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de     asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernuluinr.1.389/2010.(M.Of.922/27.12.2011)
•     Ordin nr. 995/07.12. 2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobareaNormelor metodologice privind modul de efectuare a inspectiilor si controlului asupratransporturilor rutiere, a activitatilor conexe acestora, a activitatii centrelor de pregatire si  perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activitatii scolilor de conducatori auto si a activitatii instructorilor auto autorizati si pentru modificareaOrdinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de  odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora.M.Of. 923/27.12.2011
•    O.U.G. nr. 122/27.12.2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de 
o    imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici. H.G. nr. 1260/21.12.2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr.62/2011. M.Of. 933/29.12.2011
•    Ordin nr. 3642/21.12.2011 al presedintelui A.N.A.F.,  privind depunerea declaratiilorfiscale.M.Of. nr. 941/30.12.2011 
•    O.U.G. nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. M.Of. nr. 938/30.12.2011 
•    Ordin nr. 3665/22.12.2011 al presedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea modelului si  continutului formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”. M.Of. nr. 1/03.01.2012
•    H.G. nr. 1256 din 21.12.2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de 
•    autorizare a agentului de munca temporara. M.Of. nr. 5/04.01.2012
•    Ordin nr. 1024/22.12.2011 al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea nexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 976/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul si insemnele uniformei inspectorilor, dotarea si    inscriptionarea autovehiculelor de control utilizate de catre inspectorii din cadrul Inspectoratului  de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, precum si a modelului legitimatiei nominale de  control a inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. M.Of. nr. 5/04.01.2012.  

•    Ordin nr. 2742/21.11.2011 al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Procedurii,    criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si  atributiilor comisiei de autorizare.  M.Of. nr.48/20.01.2012.
•    O.G. nr. 2/25 .01.2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003    privind Codul de procedura fiscala. M.Of. nr. 71/30.01.2012 

•    Ordin nr. 52/ 20.01.2012 al presedintelui ANAF pentru aprobarea modelului si continutului unor   formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. M.Of. nr.71/30.01.2012 
•    Ordin nr. 27/16.01.2012 al ministrului  comunicatiilor si societatii informationale pentruabrogarea Ordinului ministrului comunicatiilor si societatii informationale nr. 488/2009 privind   procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a   facturilor in forma electronica, precum si normele de performanta si securitate cu privire la   sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhiveaza facturi, chitante si   bonuri fiscale in forma electronica. M.Of. nr.  75/30.01.2012
•    Ordin nr.70 /24.01.2012 al presedintelui ANAF pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si  contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa. M.Of. nr.  75/30.01.2012
•    Ordin nr.78/26.01.2012 al presedintelui ANAF pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.112/2010 privindaprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediusocial si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia    de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. M.Of. nr. 75/30.01.2012 
•    H.G. nr. 50/25.01.2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. M.Of.nr.78/31.01.2012 
•    O.G. nr. 6/25.01.2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta  circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica. M.Of. nr.78/31.01.2012
•    H.G. nr. 57/30.01.2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privindconcediul siindemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011 si a   Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru  sustinerea familiei, aprobate  prin H.G.nr.38/2011. M.Of. nr.82/01.02.2012 
•    Ordinul nr. 155/2012 al presedintelui ANAF, pentru modificarea Ordinului ANAF 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor   taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa. M.Of.   nr. 119/16.02.2012 
•    Ordin nr. 247/17.02.2012 al ministrului finantelor publice privind procedura unitara pentruaplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. M.Of. nr. 129/22.02.2012 
•    Ordin nr. 794/06.02.2012 al ministrului mediului si padurilor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje. M.Of. nr. 130/23.02.2012 
•    H.G. nr. 101/28.02.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizareasi functionarea inspectiei economico-financiare. M.Of. nr. 148/06.03.2012 
•    Lege nr. 32/19.03.2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2011 pentru     modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte   normative incidente. M.Of. nr. 181/21.03.2012 
•    Legea 51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii. M.Of. nr. 182/21.03.2012 (Responsabil SSM,  B.J.C.R.U.)
•    Legea 47/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. M.Of. nr. 185/22.03.2012 
•    Lege nr.31/19.03.2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2011 pentru  modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a  aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. M.Of. nr.190/23.03.2012
•    Ordinul  nr. 170 /7.05.2012 emis de ANRMAP privind interpretarea art. 691 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii  si  Ordinul nr. 171/2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul documentatiei de atribuire. M.Of. nr. 328/15.05.2012 
•    H.G. nr. 301/11.04.2012  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 
o    M.Of. nr. 335/17.05.2012 
•    Ordinul nr. 820 /15.05.2012 emis de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2012 si Ordin 700/11.05.2012 al presedintelui ANAF, pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare. M.Of. nr. 355/25.05.2012 
•    Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.    M.Of. nr. 365/30.05.2012 
•    Ordin nr. 148/15.05.2012 al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legalL.O. – 2012.  M.Of. nr. 361/29.05.2012 

•    Ordin nr. 8/02.03. 2012 al presedintelui ANRE pentru aprobarea ghidurilor cu recomandari privind achizitionarea de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare si echipamente si servicii   pentru iluminatul public, prin licitatie publica, pe baza de criterii de eficienta energetic. M.Of. nr. 375/01.05.2012 
•    OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si     reglementarea unor masuri financiar-fiscale. M.Of. nr. 384/07.06.2012
•    Ordin nr.124/05.06.2012  pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului “Termoficare 2006-2015 caldura si confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de   alimentare cu energie termica. M.Of. nr. 396/13.06.2012 
•    Ordin nr. 335/06.06.2012 al presedintelui ANRMAP privind aprobarea modelelor de documentatii        standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentruproiectele de „proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale“,  „executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa“, „proiectare si executie de statie de    sortare, compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor“, „executie de depozit conform de    deseuri“.M.Of. nr. 410/20.06.2012 
•    Ordin nr. 879/ 25.06.2012 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de    raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici. M.Of. nr. 427/27.06.2012
•    Ordin nr. 882/25.06.2012 al ministrului finantelor publice privind stabilirea termenului de   depunere a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. M.Of. nr.427/27.06.2012 
•    Ordin ANAF nr. 1235/ 22.08.2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui   Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte  sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic. M.Of. nr. 619/29.08.2012  
•    O.G. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. M.Of. nr. 621/29.08.2012 
•    O.G. nr.23/23.08.2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
    Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati. M.Of. nr.621/29.08.2012 
•    Legea dialogului social nr. 62/2011, republicare 2012.
•    Lege nr. 88/04.07.2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale dereferinta  pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate. M.Of. nr. 452/05.07.2012 
•    Lege nr. 106/04.07.2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. M.Of. nr. 461/09.07.2012 M.Of. nr. 427/27.06.2012
•    Lege nr. 123/10.07. 2012 energiei electrice si a gazelor naturale. M.Of. nr. 
o    485/16.07.2012
•    H.G. nr. 670/04.07.2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. M.Of. nr.461/09.07.2012
•     Lege nr. 147/23.07.2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.M.Of. nr.509/24.07.2012 

•     Lege nr. 148/23.07.2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice. M.Of. nr. 509/24.07.2012 
•    H.G. nr. 760/25.07.2012 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.   M.Of. nr. 538/02.07.2012 
•    Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata 2012. M.Of. nr. 538/02.07.2012
•    Lege nr. 134/01.07.2010 privind Codul de procedura civila (republicare)  M.Of. nr.545/03.08.2012  
•    OUG 44/2012 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. M.Of. nr.606/23.08. 2012  
•    Ordin ANAF nr.1135/ 30.07. 2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale  de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa . M.Of.582/14.08.2012 
•    Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului  – Ordin nr 1405 /03.08. 2012 privind aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii.  M.Of .588/17.08.2012
•    Ordin ANAF nr. 1087/2012 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea     online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand  aplicatia EMCS-RO STOCURI.  M.Of.592/20.08.2012 

•    Ministerul Finantelor Publice  – Ordin nr.1045/30.07.2012  pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a  contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”. M.Of.  600/21.08.2012
•    Ministerul Mediului si Padurilor  – Ordin nr. 3240 /14.08.2012 si Ordin ANRMAP nr. 373/ 14.08.2012  pentru completarea Ordinului  ministrului mediului si padurilor si al presedintelui   Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 2.266/335/2012 rivind aprobarea modelelor de documentatii   standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de “proiectare si executie de statie de   tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale”, “executie de retele de canalizare si retele de  alimentare cu apa”, “proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-  biologica a deseurilor”, “executie de depozit conform de deseuri”. M.Of.610/24.08.2012 

•    O.G. nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. M. Of. nr.611/24 .08.2012 
•    O.G. nr. 14 /23.08.2012 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012. M.  Of. nr.616 / 27.08. 2012 
•    O.G. nr. 16/ 23.08.2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003   privind Codul de procedura fiscala. M. Of. 618 / 28.08. 2012 
•    Dispozitia Primarului Mun. Ploiesti nr. 4215/27.10.2011 privind constituirea comisiei centrale de inventariere, precum si constituirea a 6 comisii de inventariere a patrimoniului public si privat  al Mun. Ploiesti.
•    HCL nr. 234/07.07.2011 a Consiliului Local al Mun. Ploiesti privind aprobarea Programului de investitii al SC Dalkia Termo Prahova SRL pe anul 2011.

•    HCL nr. 226/07.07.2011 a Consiliului Local al Mun. Ploiesti privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de SC Servicii de Gospodãrire Urbanã Ploiesti SRL.

•    HCL nr. 227/07.07.2011 a Consiliului Local al Mun. Ploiesti privind aprobarea cotei de cheltuieli indirecte si a cotei de profit practicate de SC Servicii de Gospodãrire Urbanã Ploiesti SRL

•    HCL nr. 233/07.07.2011 a Consiliului Local al Mun. Ploiesti privind executia bransamentelor de apã în cartierele Gheorghe Doja, Râfov, Gãgeni, Bereasca si a lucrãrilor de extindere a retelelor de apã în cartierul Bereasca.

•    HCL nr. 254/07.07.2011 a Consiliului Local al Mun. Ploiesti privind avizarea ajustãrii tarifelor de apã si de canalizare.

•    H.C.L. nr. 270/31.08.2011 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2011.

•    H.C.L. nr. 272/31.08.2011 privind aprobarea contractelor si a tarifelor ce vor fi practicate pentru desfãsurarea activitãtii de salubrizare în Municipiul Ploiesti.

•    H.C.L. nr. 273/31.08.2011 privind aprobarea Actului aditional la Protocolul încheiat între Municipiul Ploiesti si S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L.

•    H.C.L. nr. 353/30.09.2011 privind aprobarea  „Studiului de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Ploieşti” în vederea încadrării în   Programul  Termoficare 2006-2015 căldură şi confort.

•    H.C.L. nr. 363/13.10.2011 privind rectificarea  bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2011.

•    H.C.L. nr. 364/13.10.2011 privind aprobarea Studiului de oportunitate Imbunãtãtirea sistemului de management al deseurilor prin incinerarea deseurilor.

•    H.C.L. nr. 422/30.10.2011 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2011.

•    H.C.L. nr. 1/13.01.2012 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public si reluarea întocmirii documentelor necesare delegarii serviciului de iluminat public în Municipiul Ploiesti.

•    H.C.L. nr. 37/06.02.2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti pe anul 2012.

•    H.C.L. nr.111/28.02.2012 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înfiintarea Societãtii Comerciale Servicii de Gospodãrire Urbanã Ploiesti S.A., cu modificãrile si completãrile ulterioare.

•    H.C.L.nr.168/27.04.2012 privind actualizarea/modificarea tarifelor pentru activitatile de deratizare, dezinfectie, dezinsectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei, in municipiul Ploiesti, la contractul de delegare prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiesti nr. 14393/17.08.2010.

•    H.C.L.nr.169/27.04.2012 privind modificarea si completarea Hotãrârilor Consiliului Local nr. 226/27.07.2011 privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de S.C. Servicii de Gospodãrire Urbanã Ploiesti S.R.L. si nr. 34/30.03.2004 privind acordarea de avize pentru tãieri si toaletãri de arbori pe raza Municipiului Ploiesti.

•    H.C.L.nr.170/27.04.2012 privind aprobarea programului de investitii Fond lucrari si a programului de investitii Fond prioritar obligatie Concesionar pentru anul 2012 in cadrul serviciului public de alimentare cu apa si  de canalizare.

•    H.C.L.nr.174/27.04.2012 privind asocierea între Municipiul Ploiesti si comunele Brazi, Bãrcãnesti si Blejoi în vederea revizuirii hãrtilor strategice de zgomot unitare pentru aglomerarea urbanã Ploiesti.

•    H.C.L.nr.218/31.05.2012 privind aprobarea situaţiei financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2011 respectiv bilanţul contabil si contul de profit si pierdere al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti.

•    H.C.L.nr.219/31.05.2012 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2012.

•    H.C.L.nr.220/31.05.2012 privind avizarea utilizãrii Cotei de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare a sistemului energetic de interes local de cãtre S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

•    H.C.L.nr.265/14.07.2012 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova S.R.L.

•    H.C.L.nr.266/14.07.2012 privind numirea reprezentantilor Municipiului Ploiesti în Comitetul de Coordonare de la S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiesti.

•    H.C.L.nr.271/14.07.2012 privind aprobarea documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesãrii fondurilor nerambursabile pentru proiectul Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Prahova.

•    H.C.L.nr.272/14.07.2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Prahova, a principalilor indicatori tehnico-economici si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia.

•    H.C.L.nr.289/13.08.2012 privind numirea reprezentantilor Municipiului Ploiesti în Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Servicii Publice  Ploiesti.

•    H.C.L.nr.291/13.08.2012 privind asocierea între Municipiul Ploiesti si comunele Brazi, Bãrcãnesti si Blejoi în vederea reactualizãrii (revizuirii) hãrtilor strategice de zgomot unitare si a planurilor de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot pentru aglomerarea urbanã Ploiesti.

•    H.C.L.nr.292/13.08.2012 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 252/31.10.2006  privind aprobarea unor mãsuri de protejare a fronturilor de captare aferente Municipiului Ploiesti  impuse prin Studiul privind protejarea resurselor de ape subterane, fundamentarea si delimitarea perimetrului de protectie hidrogeologicã si  a zonelor de protectie sanitarã ale captãrilor de apã potabilã Crangul lui Bot,  Ploiesti Nord – Vest si Ploiesti Nord – Est, Judetul Prahova.

•    H.C.L.nr.293/13.08.2012 privind încetarea aplicabilitãtii Hotãrârii Consiliului Local nr.165/2011 privind aprobarea protocolului încheiat între Municipiul Ploiesti si S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L., a Hotãrârii Consiliului Local nr. 273/2011 privind aprobarea Actului aditional la Protocolul încheiat între Municipiul Ploiesti si S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. si a Hotãrârii Consiliului Local nr. 166/2011 privind aprobarea protocolului  încheiat  între Municipiul Ploiesti si S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L.

•    H.C.L.nr.294/13.08.2012 privind constituirea noului Colectiv de coordonare si supervizare pentru atribuirea contractului de delegare a serviciului de iluminat public.

•    H.C.L.nr.295/13.08.2012 privind modificarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termicã în Municipiul Ploiesti aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 318/2007. 

•    H.C.L.nr.301/13.08.2012 privind transmiterea unui bun in administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice  Ploiesti.

•    H.C.L.nr.302/13.08.2012 privind modificarea Hotãrârii nr. 240/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti  cu privire la actualizarea Inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti referitor la sistemul de alimentare cu apã si canalizare.

•    H.C.L.nr.318/13.08.2012 privind avizarea ajustarii tarifelor de apã si de canalizare.

•    Dispozitia Primarului Mun. Ploiesti nr. 824/22.03.2012 privind constituirea comisiei de constatatere a existentei lucrarilor si conformitatii acestora realiztae de SGU Ploiesti pe domeniul public al Mun. Ploiesti in perioada iulie –nov. 2011.

•    Dispozitia Primarului Mun. Ploiesti nr. 209/06.02.2012 privind modificarea  comisiei care va proceda la receptia finala a lucrarilor de investitii “ Reabilitare sistem de iluminat public “ al Mun. Ploiesti aprobata prin Dispozitia nr. 1446/2011.

•    Dispozitia Primarului Mun. Ploiesti nr. 1563/25.05.2012 privind numirea comisiei care va proceda la receptia finala a lucrarilor de investitii “ Reabilitare sistem de iluminat public “ al Mun. Ploiesti pentru inventarierea si includerea acestora in  “ Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti”

•    Dispozitia Primarului Mun. Ploiesti nr. 2437/23.07.2012 privind constituirea comisiei tehnico-economica de avizare (CTEA) a documentatiilor aferente obiectivelor de investitii.

•    Dispozitia Primarului Mun. Ploiesti nr. 2600/03.08.2012 privind modificarea Dispozitiei nr.163/26.01.2012 ( modificata cu Dispozitia nr.4529/29.11.2011 si Dispozitia nr. 2960/04.08.2011)  privind componenta comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de executie a bransamentelor de apa din cartierele: Gheorghe Doja, Gageni, Rafov si Bereasca.

•    Dispozitia Primarului Mun. Ploiesti nr. 2620/06.08.2012 privind modificarea componentei Comisiei de evaluare si avizare aprobata prin Dispozitia nr. 3403/15.05.2009 si modificata prin Dispozitiile nr.834/2010 si nr. 158/2012, avand ca obiectiv stabilirea avizelor
•    din certificatele de urbanism, precum si analizarea documentatiilor depuse pentru emiterea autorizatiilor de construire, din punct de vedere al indeplinirii conditiilor impuse in avizele solicitate.
•    Dispozitia Primarului Mun. Ploiesti nr. 2671/20.08.2012 pentru imputernicirea persoanelor care vor constata contraventiile si vor aplica sanctiunile in domeniul activitatii de salubritate ( conf. Anexa nr.1).
•    O.G. nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara. M. Of. nr.549/29.08.2013 
•    O.G. nr. 3 /27 .08. 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. M. Of. nr.553/30.08.2013  
•    Ordin nr.3329/17.10.2013 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare. M.Of. nr. 659/28.10.2013 
•    Ordin nr.3330/17.10.2013 al presedintelui  ANAF pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. M.Of. nr. 664/30.10.2013
•    Ordin nr.77/23.10.2013 privind aprobarea pretului de referinta si a preturilor reglementate pentru energia electrica, aplicabile in anul 2014 producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare care beneficiaza de bonus. M.Of. nr. 664/30.10.2013
•    Ordin nr.78/23.10.2013 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinta pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si ale preturilor de referinta pentru energia termica produsa in cogenerare, aplicabile in anul 2014. M.Of. nr. 664/30.10.2013 
•    Ordin  nr.75/23.10.2013 al presedintelui  ANRE  privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice. M.Of. nr.666/30.10.2013 
•    O.U.G. nr.99/30.10.2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. M.Of. nr. 672/01.11.2013 
•    O.U.G. nr.100/30.10.2013 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013. M.Of.nr.672/01.11.2013 
•    Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. M.Of.nr.671 /01.11.2013
•    O.U.G. nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.M.Of. nr. 703/15.11.2013 
•    O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. M.Of. nr. 703/15.11.2013
•    H.G. nr. 855/18.11.2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. M.Of. nr. 705/18.11.2013
•    LEGE nr. 291/13.11.2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. M.Of.nr.701/15.11.2013 
•    Ordinul nr.460/14.11.2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a Regulamentului de organizare si functionare privind monitorizarea si executia contractelor de asistenta tehnica, servicii de consultanta si contracte de lucrari in baza Conditiilor generale de contract de constructie de lucrari de inginerie si cladiri proiectate de catre beneficiar (FIDIC Rosu – ed. 1999) si a Regulamentului de organizare si functionare privind monitorizarea si executia contractelor de asistenta tehnica, servicii de consultanta si contracte de lucrari in baza Conditiilor generale de contract de constructie-proiectare si echipamente (FIDIC Galben – ed. 1999) M.Of. nr. 715/20.11.2013 
•    Ordin nr. 3331/17.10.2013 al presedintelui  ANAF pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare. M.Of. nr. 658/25.10.2013 
•    Ordinul nr. 127/2014 al presedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal. M.Of. nr. 85/04.02.2014   
•    Ordinul nr. 116 din 30.01.2014 al ministrului delegat pentru buget, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31.12.2013.M. Of. nr. 88/04.02.2014
•    Ordin nr. 79/21.01.2014 emis de Ministerul Finantelor Publice privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. M. Of. nr. 70/29.01.2014
•    Ordin nr.5/22.01.2014 ANRE pentru aprobarea continutului-cadru al certificatelor de racordare. M. Of. nr. 72/29.01.2014
•    Ordin nr. 2503/30.12.2013 ministrului economiei pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor. M. Of. nr. 73/29.01.2014
•    Ordin nr. 93/21.01.2014 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative. M.Of.76/31.01.2014
•    Ordin nr.45/20.01.2014 emis de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectarii creantelor la Fondul pentru mediu. M.Of.78/31.01.2014
•    Ordin nr. 41/14.01.2014 emis de  Ministerul Finantelor Publice privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. M.Of.40/17.01.2014   
•    Ordin nr.3853/20.12.2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit”. M.Of.41/17.01.2014  
•    Ordin nr. 35/14.01.2014 emis de Ministerul Finantelor Publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor. M.Of.36/16.01.2014   
•    Ordin A.N.A.F. nr. 117/28.01.2014 pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor“.M.Of.103/11.02.2014  
•    H.G. nr. 72/5.02.2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la institutiile publice. M.Of.108/12.02.2014  
•    H.G.  nr. 73/05.02.2014 privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G.nr.479/2003. M.Of.108/12.02.2014
•    H.G.  nr. 77/5.02.2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. M.Of.108/12.02.2014  
•    Ordinul nr.119/2014 al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si   sanatate publica privind mediul de viata al populatiei. M. Of. 127/21.02.2014 
•    H.G. nr. 421/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. M.Of. nr. 384/23.05.2014 
•    ORDIN nr.729/26.05.2014 al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. M.Of. nr. 417/05.06.2014 
•    H.G. nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii. M.Of. nr. 391/27.05.2014 
•    Ordin nr. 825 / 27.05.2014 emis de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, pentru modificarea unor acte normative in domeniul gestionarii deseurilor. M.Of. nr.434/13.06.2014 
•    Ordin nr. 171/09.05.2014 al Agentiei  Nationale pentru Privatizare pentru modificarea Normelor privind autorizarea in domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala nr. 259/2004. M.Of. nr.423/06.06.2014 
•    Ordin nr.729/26.05.2014 emis de Ministerul Finantelor Publice pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. M.Of. nr.417/05.06.2014 
•    O.U.G.  nr.31/2014 pentru modificarea si completarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. M.Of. nr.416/04.06.2014 
•    Ordin nr. 865/03.06.2014 emis de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe si tarife in domeniul protectiei mediului. M.Of. nr.439/17.06.2014 
•    Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului.M.Of. nr.496/03.07.2014 
•    Legea nr. 94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta. M.Of. nr.496/03.07.20140. 
•    O.U.G.  nr. 51/ 28.06.2014 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. M.Of. nr.486/30.06.2014   
•    Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.M.Of. nr. 470/26.06.2014 
•    O.U.G. nr. 46/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. M.Of. nr. 475/27.06.2014 
•    Ordin nr. 947 /19.06.2014 emis de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 141/2014. M.Of. nr. 481/28.06.2014 
•    OUG 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale. M.Of. nr. 455/23.06.2014 
•    H.G. nr. 4 din 17 martie 2012  a Ordinului Consilierior Juridici din Romania pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic. M.Of. nr. 452/20.06.2014 
•    Ordin nr. 202/18.06.2014 al presedintelui ANRSC privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a licentelor/autorizatiilor eliberate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice  si   Ordinul nr. 201/18.06.2014 al presedintelui ANRSC privind modificarea Ordinului presedintelui ANRSC nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanta si pentru activitatile de pregatire si specializare profesionala a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilitati publice, precum si a altor persoane interesate. M.Of. nr. 457/23.06.2014 
•    Ordin nr. 2272 /18.06.2014 pentru modificarea unor acte normative in domeniul gestionarii deseurilor. M.Of. nr. 460/24.06.2014 
•    Ordin ANAF nr. 1672/ 19.06.2014 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit si contributiilor sociale. M.Of. nr. 462/24.06.2014 
•    Ordin nr.872/10.07.2014 al ministrului finantelor publice privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat de informatii potrivit art. 10912 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. M.Of. nr. 503/07.07.2014 
•    Legea nr.99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006. M.Of. nr. 505/08.07.2014 
•    Ordinul presedintelui ANAF nr.1703/26.07.2014 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa. M.Of. nr. 510/09.07.2014 
•    Norma nr. 16/25.01.2014 a presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru modificarea si completarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative si Norma nr. 17 din 25 iunie 2014 pentru modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative.M.Of. nr. 521/14.07.2014
•    Ordin nr. 936/16.07.2014 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici. M.Of. nr. 540/21.07.2014 
•    Ordin nr. 923 /11.07.2014 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu. M.Of. nr. 555 din 28 iulie 2014 
•    Ordinul nr. 2281/17.07.2014 al presedintelui ANAF pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic. M.Of. nr. 560/29.07.2014 
•    O.G.  nr. 8 / 31.07.2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă. M.Of. nr. 585 /05.08. 2014
•    H.C.L. nr.358/30.09.2013  -privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al RASP Ploiesti. 
•    H.C.L. nr.477/ 29.11.2013- privind închirierea cãtre Regia Autonomã de Servicii Publice Ploiesti a douã autovidanje marca MAN, cu numerele de identificare WMAN08ZZ49Y230888 si WMAN08ZZ49Y230925, cu numerele de inmatriculare PH 11 UWV si PH 11 UWW.
•    H.C.L. nr. 486/29.11.2013 – privind aprobarea Actului aditional de modificare a Contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere din gospodariile populatiei în municipiul Ploiesti.
•    H.C.L. nr. 498/19.12.2013 – privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al RASP Ploiesti
•    H.C.L. nr. 503/19.12.2013 –  privind aprobarea masurilor pentru  asigurarea serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti.
•    H.C.L. nr. 504/19.12.2013 – privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale RASP Ploiesti
•    H.C.L. nr.516 /19.12.2013 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare,  pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora.
•    H.C.L. nr.54 /10.02.2014  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si estimãri pentru anii 2015 – 2016 al RASP Ploiesti
•    H.C.L. nr.82/12.03.2014 privind aprobarea actelor aditionale de modificare a contractelor nr. 15221, 15222/24.08.2011 incheiate cu S.C. Rosal Grup S.A. si nr. 14393/17.08.2010 incheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L. de delegare de gestiune prin concesiune a activitatii de salubritate care se desfasoara in municipiul Ploiesti.
•    H.C.L. nr.186/28.05.2014  privind aprobarea situatiilor financiare anuale pe anul 2013 ale RASP Ploiesti.
•    H.C.L. nr.217/26.06.2014  privind aprobarea contributiei anuale pentru anul 2014 a municipiului Ploiesti pentru Asociatia de dezvoltare intercomunitarã de utilitãti publice pentru serviciul de salubrizare Parteneriatul pentru managementul deseurilor – Prahova.
•    H.C.L. nr.220/26.06.2014  –  privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al RASP Ploiesti.
•    H.C.L. nr. 224/26.06.2014  privind aprobarea Studiului de fundamentare privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipul Ploiesti.
•    H.C.L. nr. 270/24.07.2014  privind transmiterea unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiesti în administrarea RASP Ploiesti.
•    Dispozitia nr.4009/03.09.2013 privind constituirea comisiei pentru inventarierea platformelor gospodaresti ca acestea sa fie trecute in patrimonial municipiului Ploiesti.
•    Dispozitia nr. 4419/12.09.2013 privind constituirea Colectivului de lucru pentru acordarea ajutoarelor de incalzire.
•    Dispozitia nr.4458/23.09.2013 pentru modificarea si completarea Dispozitiei nr.4419/12.09.2013 privind constituirea Colectivului de lucru pentru acordarea ajutoarelor de incalzire.
•    Dispozitia nr.4506/26.09.2013 privind constituirea comandamentului de deszapezire
•    Dispozitia nr.4832/02.10.2013  privind modificarea art. 1 din Dispozitia nr. 4419/12.09.2013 privind constituirea Colectivului de lucru pentru acordarea ajutoarelor de incalzire.
•    Dispozitia nr.5069/16.10.2013  privind modificarea art. 1 din Dispozitia nr. 4419/12.09.2013 privind constituirea Colectivului de lucru pentru acordarea ajutoarelor de incalzire.
•    Dispozitia nr.1151/14.04.2014   privind desemnarea persoanelor care vor duce la indeplinire masurile stabilite prin Decizia nr. 59/2013 a Camerei de Conturi Prahova.
•    Dispozitia nr.1392/23.05.2014  privind imputernicirea conducerii RASP Ploiesti sa constate si sa aplice sanctiunile in domeniul serviciilor publice.
•    Legea  nr.121/18.07.2014 privind eficienţa energetica. M. Of. nr. 574/01.08.2014 

•    Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor (republicare 2014). M.Of . nr. 658/08.09.2014 

•    H.G. nr.742/26.08.2014 privind modificarea anexelor nr. 2 si 4 la H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice. M.Of . nr. 664/10.09.
Ordinul nr.1601/04.09.2014 al Ministrului Dezvoltarii Regionale Si Administratiei Publice privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare. M.Of. nr. 666/10.09.2014 

•    Ordinul  nr. 1075/21.08.2014 emis  de  Ministerul Finantelor Publice si Ordinul nr.121 /01.07.2014 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 2014-2019 operatorilor economici care presteaza serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre populatie. M. Of. nr. 574/01.08.2014 

•    Ordin nr. 1191/12.09.2014 emis de Ministerul Finantelor Publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1.917/2005. 
•    Ordin nr. 581/08.09.2014 emis de CNAS privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat.M.Of. 685/19.09.2014
•    Legea nr.123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – reducerea CAS. M.Of. 687/19.09.2014 
•    Ordin nr. 936/16.07.2014 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici. M.Of. nr. 540/21.07.2014 
•    Ordin nr. 923 /11.07.2014 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu. M.Of. nr. 555 din 28 iulie 2014 

•    Ordinul nr. 2281/17.07.2014 al presedintelui ANAF pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic. M.Of. nr. 560/29.07.2014 
•    O.G.  nr. 8 / 31.07.2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă. M.Of. nr. 585 /05.08. 2014 
•    Ordinul nr.2281/17.07.2014 al presedintelui ANAF pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic. M.Of. nr. 560/29.07.2014 

•    Ordin ANAF nr.2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit . M. Of. nr. 615/20.08.2014 
•    O.G. nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. M. Of. nr. 629/27.08.2014

•    Ordinul  nr.1419/16.07.2014 al Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere),  aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011. M. Of.nr. 631/28.08.2014. 
•    Ordin nr.1154/01.09.2014 emis de Ministerul Finantelor Publice privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre ANAF si persoanele fizice. M. Of. nr. 646/02.09.2014 
•    Ordin ANAF nr.2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. M.Of. 736/09.10.2014 
•    Hotarare  nr. 06/30.07.2014 a Camerei Consultantilor Fiscali pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor. M.Of. nr. 883/04.12.2014  

•    Legea nr. 170/16.12.2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca. M.Of. nr. 925/18.12.2014 
•    O.U.G. nr. 83/12.12.2014  privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pe anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. M.Of. nr. 925/18.12.2014 
•    O.U.G. nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. M.Of. nr. 902/11.12.2014 (Contabil Sef; Birou Financiar-Contabilitate)

•    H.G. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in in plata. M.Of. nr. 902/11.12.2014 
•    O.U.G. nr. 80/10.12.2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative. M.Of. nr. 906/12.12.2014 
•    O.U.G. nr.88/23.12.2014 pentru modificarea si completarea O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative.M.Of. 949/23.12.2014 

•    Lege nr.186 /29.12.2014 bugetului de stat pe anul 2015. M.Of. 960/30.12.2015 
•    Lege nr.187/29.12. 2014 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015. M.Of. 961/30.12.2014 
•    Ordin nr.1802/29.12.2014 emis de ministrul finantelor publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. M.Of. 963/30.12.2014 

•    O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. M.Of. 966/30.12.2014 

•    Ordin nr.1798/29.12.2014 emis de ministrul finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005.

•    Ordin nr.1800/29.12.2014 emis de ministrul finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata salarii multiplu (OPTM), aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 136/2014. M.Of. 967/30.12.2014 

•    Ordin nr. 19 din 7 ianuarie 2015 Agentia Nationala de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare. M.Of. 19/12.01.2015 

•    Legea nr. 12/20.01.2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii. M.Of.52/22.01.2015 
•    Legea nr.11/2015 pentru aprobarea OUG 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. M.Of. 24/13.01.2015 
•    H.G. nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. M.Of. nr.54/22.01.2015 
•    Ordin nr. 65/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. M.Of. 69/27.01.2015 

•    O.G. nr. 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. M.Of. 74/28.01.2015 
•    O.G. nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevazute de OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. M.Of. nr.78/29.01.2015 
•    Ordin nr. 96/28.01.2015 al  ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31.12.2014. M.Of. 81/30.01.2015 

•    Ordin ANAF nr. 320 /02.02.2015 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. M.Of. nr.114/12.02.2015 
•    Ordin ANAF nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii. M.Of. nr.135/23.02.2015 
•    Ordin ANRE nr. 11/25.02.2015 pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la retelele electrice de interes public. M.Of. nr.153/03.03.2015 
•    Ordin nr.217/27.02.2015 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. M.Of. 164/09.03.2015 
•    Ordin nr.221/02.03.2015 pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008. M.Of.nr. 165/10.03.2015 

•    Ordin nr.271/17.03.2015 emis de Ministerul Finantelor Publice, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.720/2014. M.Of.185/17.03.2015 
•    O.U.G. nr. 94/02.11.2011 actualizată, privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare (M.Of. nr.799/11.11.2011) 
•    H.G. nr. 1.151/ 27 .11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune. M.Of. nr. 808 /3.12.2012  
•    DECIZIA nr.5/15.01.2015 emisa de Curtea Constitutionala a Romaniei referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 271^1 si art. 271^2 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. M.Of. nr.188 /19.03.2015 

•    Ordin nr.82/09.03.2015 emis de ANRSCUP privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor. M.Of. nr.195/24.03.2015 

•    O.U.G. nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. M.Of. nr. 250/14.04.2015  
•    O.U.G. nr. 5/02 .04. 2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. M.Of. nr. 254/16.04.2015 
•    Lege nr. 77/17 .04. 2015 privind aprobarea O.U.G. nr.80/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative. M.Of.263/20.04.2015 

•    Ordin nr.465/15.04.2015 – Ministerul Finantelor Publice  pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice. M.Of.263/20.04.2015 

•    Ordin ANRE nr.15/ 18.03.2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrica si termica produsa si livrata din centrale de cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înalta eficienta M.Of.267/21.04.2015.
•    OMFP 513/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani personali. M.Of. nr. 300/30.04.2015 
•    Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.M. Of. nr. 316/08.05.2015 
•    O.U.G. nr.10/13.05.2015 pentru completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. M.Of. nr. 335/15.05.2015 

•    Legea nr. 103/2015 pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sarbatoare nationala. M.Of. nr. 336/18.05.2015
•    Ordin nr. 1069 /22 .05.2015 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2015.M.Of. nr. 374/28.05.2015 

•    Legea 121/2015 privind aprobarea OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. M.Of. nr. 382/02.06.2015 

•    Ordin nr. 659/08.06.2015 emis de Ministerul Finantelor Publice pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competentelor profesionale necesare pentru obtinerea certificatului de atestare. M.Of. nr. 443/22.06.2015 
•    Lege nr. 155 /18.06. 2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. M.Of. nr. 444/22.06.2015 
•    Legea nr.180/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor. M.Of. nr. 481/01.07.2015 
•    Legea nr.173/2015 privind aprobarea OG 8/2014 pentru modificarea unor termene prevazute in O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta. M.Of. nr. 481/01.07.2015 

•    Lege nr. 178 /30.06.2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. M.Of. nr. 481/01.07.2015 

•    Lege nr. 179/30.06.2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. M.Of. nr. 481/01.07.2015 
•    H.G. nr.488/01.07.2015 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru clientii casnici si producatorii de energie termica, numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinate consumului populatiei in perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021. M.Of. nr. 481/01.07.2015 
•    Ordinul nr.96/25.06.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrica si de gaze naturale. M.Of. nr. 492/06.07.2015 
•    Legea nr.186/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. M.Of. nr. 495/06.07.2015   
•    Lege nr.183/02.07.2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. M.Of. nr. 495/06.07.2015   
•    Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. M.Of. nr. 499/07.07.2015
•    Ordin nr. 773/01.07.2015 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici si pentru modificarea unor reglementari contabile. M.Of. nr. 509/09.07.2015  
•    Lege nr. 196 /09.07.2015 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996. M.Of. nr. 522/14.07.2015  
•    Ordin nr. 808/08.07.2015 emis de Ministerul Finantelor Publice  privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial. M.Of. nr. 528/16.07.2015 

•    Ordinul ANRSC  nr. 337 din 07.07.2015 privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a licentelor/autorizatiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. M.Of. nr. 529/16.07.2015 
•    O.G. nr.17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative.  M.Of. nr. 540/20.07.2015 
•    LEGE nr. 205 /20.07.2015  privind aprobarea O.U.G.  nr.39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010. M.Of. 546/22.07.2015 
•    LEGE nr. 206/22.07.2015  privind aprobarea O.U.G.  nr.86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010. M.Of. 546/22.07.2015 
•    Lege nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedura fiscala . M.Of.nr. 547/23.07.2015                
•    Lege nr. 224/ 24.07.2015 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006. M.Of.nr. 570/30.07.2015  

•    O.G. nr. 19/28.07.2015  privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă.M.Of. nr. 574/30.07.2015 
•    Ordin ANAF nr. 1965/24.07.2015 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr.7/2010 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata. M.Of.nr. 579/03.08.2015  

•    LEGE nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificarile si completarile ulterioare.

•    LEGE nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local cu modificarile si completarile ulterioare.

•    H.G. nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor cu modificarile si completarile ulterioare.

•    O.G  nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificarile si completarile ulterioare.
•    ORDIN nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificarile si completarile ulterioare.
•    ORDIN nr. 42 /2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto cu modificarile si completarile ulterioare.

•    H.G. nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

•    ORDIN nr. 3.310/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean.

•    ORDIN nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de personae.

•    ORDIN nr. 972/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local.

•    LEGE nr. 82/1991 a contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare.

•    ORDIN nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

•    ORDIN nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile cu modificarile si completarile ulterioare.

•    ORDIN nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

•    LEGE nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. (incepand cu data de 01.01.2016 va fi abrogate si inlocuita de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal).
•    HCL nr.48/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimãri pentru anii 2016-2017 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti. 
•    HCL nr.60/26.02.2015 privind asocierea Muncipiului Ploiesti cu Judetul Prahova în vederea finantării Studiului de Fezabilitate privind modernizarea retelelor termice de transport si repararea capitala a cosului de fum numarul 2 al SACET Ploiesti.
•    HCL nr.60/26.02.2015 privind aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipul Ploiesti.
•    HCL nr.78/26.02.2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă si canalizare, pentru scoaterea din functiune, în vederea valorificării si, după caz, casării acestora.
•    HCL nr.80/26.02.2015 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiesti.
•    HCL nr.92/27.03.2015 privind împuternicirea viceprimarului cu atributii de primar al municipiului Ploiesti sã realizeze procedura prevazutã de Ordonanta de Urgentã nr. 109/2011 privind guvernanta corporativã a întreprinderilor publice în vederea desemnãrii unui membru în consiliul de administratie a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti.
•    HCL nr.93/27.03.2015 privind numirea reprezentantilor municipiului Ploiesti în Adunarea Generalã a Actionarilor la SC Dalkia Termo Prahova SRL si în Adunarea Generalã a Asociatilor la SC Apa Nova SRL.
•    HCL nr.120/03.04.2015 prin care se modificã Hotãrârea Consiliului Local nr. 69/26.02.2015 privind aprobarea documentatiei necesare delegãrii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipul Ploiesti.
•    HCL nr.133/23.04.2015 privind aprobarea programului de investitii Fond lucrari si a programului de investitii Fond prioritar obligatie Concesionar pentru anul 2015 in cadrul serviciului public de alimentare cu apã si de canalizare.
•    HCL nr.135/23.04.2015 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti.
•    HCL nr.164/13.05.2015 privind aprobarea mãsurilor pentru asigurarea activitãtilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public în municipiul Ploiesti.
•    HCL nr.165/13.05.2015 privind numirea comisiei de renegociere a Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apã si a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiesti, încheiat cu SC Apa Nova Ploiesti SRL la data de 14.06.2000.
•    HCL nr.176/28.05.2015 privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti.
•    HCL nr.178/28.05.2015 de modificare si completare a Hotararii Consiliului Local nr. 69/26.02.2015 privind aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiesti, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 120/03.04.2015.
•    HCL nr.180/28.05.2015 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 289/2012 privind numirea reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti.
•    HCL nr.182/28.05.2015 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/30.03.2004 pentru aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat al Municipiului Ploieşti și a documentelor generate de această acțiune.
•    HCL nr.203/11.06.2015 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la SC Apa Nova SRL.
•    HCL nr.218/23.06.2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare in municipiul Ploieşti.
•    HCL nr.244/30.07.2015 de modificare a Hotãrârii Consiliului Local nr. 178/28.05.2015 de modificare si completare a  Hotãrârii Consiliului  Local nr. 69/26.02.2015 privind aprobarea documentatiei necesare delegãrii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipul Ploiesti, modificatã prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 120/03.04.2015.
•    HCL nr.245/30.07.2015 privind aprobarea prelungirii contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodãriile populatiei în municipiul Ploiesti.
•    HCL nr.319/24.09.2014 privind aprobarea „Programului de investiţii” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2014.
•    HCL nr. 425/2013 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane in municipiul Ploiesti.

•    HCL nr.335/24.09.2014 privind numirea reprezentantului Municipiului Ploieşti în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti.
•    HCL nr. 350/24.09.2014 privind avizarea ajustarii tarifelor de apă şi de canalizare.
•    HCL nr.402/28.10.2014  privind completarea Anexei la Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 219/2010, cu modificãrile si completãrile ulterioare, anexã ce cuprinde lista bunurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Ploiesti transmise în concesiune cãtre SC Servicii de Gospodãrire Urbanã Ploiesti SRL.
•    HCL nr. 421/25.11.2014  privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti. 
•    HCL nr. 483/17.12.2014  privind preluarea din administrarea SC APA NOVA SRL Ploiesti a unei suprafete de teren în vederea realizãrii obiectivului de investitii Strãpungere strada Laboratorului în prelungirea strãzii Gh. Gr. Cantacuzino.
•    HCL nr.457/17.12.2014 referitoare la modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 228/29.07.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã de Utilitãti Publice pentru Serviciul de Salubrizare Parteneriatul pentru managementul deseurilor – Prahova.