Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Anunț organizare concurs angajare

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești organizează CONCURS în data de  03.03.2023 pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate  din cadrul "Biroul Retele, Contorizare si Repartitoare Costuri".detalii suplimentare anunț (inclusiv bibligrafie)...

Continue Reading