Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

               Lista operatorilor economici colectori care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora, înregistrați la Primăria Municipiului Ploiești.

 

   

 

Operator economic colector

Adresa sediu si punct de lucru

1

S.C. REMATHOLDING CO S.R.L.

Șos. Berceni Fort , nr.5, et. 1, sector 4 , J40/1749/2003 pct. de lucru ,str.Mihai Bravu nr. 231, Ploiești

 

2

S.C. GREENTECH S.A.

Buzău, str. Aleea Industriilor nr. 17,  J10/460/2002, pct. de lucru, str. Pompelor nr. 4,  Ploiești

 

3

S.C. TOTAL WASTE MANAGEMENT S.R.L.

Buăzu, str. Aleea Industriilor nr. 17, J10/1396/2005, pct. de lucru str. Pompelor nr. 4,  Ploiești

 

4

S.C. COMELECTRO IMPORT EXPORT S.R.L.

Măgurele, judetul  Prahova, J29/407/1992, pct. de lucru,  soseaua Centura de vest , nr. 66, Ploiești

 
     

Data inregistrării: 22.05.2019

 

             Precizăm că, Primăria Municipiului Ploiești, prin contractul de delegare a serviciului de salubrizare, incheiat de A.D.I.,”Parteneriat pentru Managementul  Deşeurilor Prahova” a acordat exclusivitate operatorului de salubritate pentru colectarea deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor de ambalaje, astfel că inregistrarea operatorilor economici este condiționată de respectarea prevederilor art.3 din Ordinul M.M. nr. 1271/2018, reteaua de colectare să se realizeze fără a aduce atingeri serviciului de salubrizare.