Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063
                          Lista actualizată a operatorilor economici colectori care preiau prin achiziție deșeuri
                                                  de ambalaje  de la populație de la locul de generare a acestora, 
                                                                   înregistrați la Primăria Municipiului Ploiești

 

 

Nr. crt.

 

 Operator economic colectorAdresa sediu, punct de lucru

Data inregistrării

1.S.C. REMATHOLDING CO S.R.L.Șos. Berceni Fort , nr.5, et. 1, sector 4 , J40/1749/2003 pct. de lucru ,str.Mihai Bravu nr. 231, Ploiești

22.05.2019

2.S.C. GREENTECH S.A.Buzău, str. Aleea Industriilor nr. 17,  J10/460/2002, pct. de lucru, str. Pompelor nr. 4,  Ploiești

22.05.2019

3.S.C. TOTAL WASTE MANAGEMENT S.R.L.

Buzău, str. Aleea Industriilor nr. 17, J10/1396/2005, pct. de lucru str. Pompelor nr. 4,  Ploiești

22.05.2019

4.S.C. COMELECTRO IMPORT EXPORT S.R.L.Măgurele, judetul  Prahova, J29/407/1992, pct. de lucru,  soseaua Centura de vest , nr. 66, Ploiești

22.05.2019

5.S.C. ECO PROFIX CONSULTING SRL

Sat Zahanaua, comuna Târgșoru Vechi, str. Conductelor, nr. 3, et.1, clădirea CI

 

09.09.2019

                                      Precizăm că, Primăria Municipiului Ploiești, prin contractul de delegare a serviciului de salubrizare, incheiat de A.D.I.,”Parteneriat pentru Managementul Deşeurilor Prahova” a acordat exclusivitate operatorului de salubritate pentru colectarea deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor de ambalaje, astfel că inregistrarea operatorilor economici este condiționată de respectarea prevederilor art.3 din Ordinul M.M. nr. 1271/2018, reteaua de colectare să se realizeze fără a aduce atingeri serviciului de salubrizare.