Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Salubritate si Protectia Mediului

Este parte componenta a serviciilor publice de gospodarire comunala, avand obiectul principal - protectia sanatatii oamenilor si a mediului impotriva tuturor factorilor ce pot fi generati de colectarea, transportarea, tratarea, reciclarea si/sau depozitarea deseurilor urbane, de zapada si gheata de pe caile de circulatie in anotimpul friguros, precum si de populatiile de rozatoare si de insecte si de diferite surse de contaminare cu germeni patologici.

 desfasurarea activitatii prevede doar actiuni pe domeniul public, iar agentii economici, institutiile publice, persoanele fizice si asociatiile de proprietari/locatari executa operatiunile pe cheltuiala proprie;
 se urmareste ducerea la indeplinire a programelor de prestari de catre operator;
 informare prin mass-media a programului de igienizare realizat prin fonduri publice.

 realizarea ritmica si in totalitate a programelor stabilite cu operatorul;
 respectarea Regulamentului cadru al serviciului de salubritate;
 verificarea zilnica, consemnarea si comunicarea constatarilor catre prestator precum si restantele pe care acesta le-a inregistrat in realizarea serviciului;
 urmarirea reclamatiilor, in sensul ca acestea sa fie evidentiate atat la operator cat si la serviciul de salubritate si modul de solutionare al acestora;
 sanctionarea operatorului in cazul nerealizarii sau realizarii necorespunzator a prestatiei;
 sanctionarea persoanelor fizice si juridice in situatia constatarii unor abateri de la normele privind mentinerea starii de curatenie a orasului;
 respectarea clauzelor contractuale de catre operator, referitor la dotarea tehnica si umana, a conditiilor financiare prin confirmarea calitativ-valorica (tarif) a prestatiilor.

  Contract subsecvent nr.3633/20.02.2018 incheiat in baza acordului-cadru nr.3635/20.02.2018 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire in municipiul Ploiesti
  Contract nr.1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale si calitatea municipiului Ploiesti de membru in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”.
  Contract subsecvent nr.14607/13.07.2018 incheiat ca urmare a acordului-cadru nr.13029/25.06.2018 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in municipiul Ploiesti
  H.C.L. nr. 44/26.02.2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire in municipiul Ploiesti adjudecate ca urmare a procedurii de licitatie publica;
  H.C.L. nr. 150/16.05.2018 privind aprobarea masurilor pentru asigurarea serviciului de salubritate a activitatilor dedezinsectie, dezinfectie, deratizare in municipiul Ploiesti;
  H.C.L. nr. 372/27.09.2018 de modificare a Hotararii Consiliului Local nr.237/28.07.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) si utilizatorii noncasnici (persoane juridice) care nu au incheiat contract de salubrizare si beneficiaza de aceste servicii si aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia.
 HCL nr. 82 din 12.03.2014 privind Aprobarea actului aditional nr. 3 de modificare a contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadravrelor de animale de pe domeniul public, colectarea si neutralizarea deseurilor animaliere din gospodariile populatiei din Mun. Ploiesti
 HCL nr. 245 din 30.07.2015 privind aprobarea prelungirii contracului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadravrelor de animale de pe domeniul public, colectarea si neutralizarea deseurilor animaliere din gospodariile populatiei din Mun. Ploiesti
 Contract de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transfortul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei in Municipiul Ploiesti
 Act aditional nr. 1 la Contractul nr. 14393 din 17 august 2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei in Municipiul Ploiesti
 Hotararea nr. 178 referitor la modificarea HCL nr. 136/2010 privind aprobarea documentelor necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate pentru activitatile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transfortul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transfortul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei in Municipiul Ploiesti
 Hotararea nr. 15 privind aprobarea actului aditional de modificare a contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transfortul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transfortul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei in Municipiul Ploiesti
 Hotararea nr. 168 privind actualizare/modificarea tarifelor pentru activitatile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transfortul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transfortul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei in Municipiul Ploiesti, la contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubritate in Municipiul Ploiesti nr. 14393/17.08.2010
 HCL nr. 174 din 29.04.2013 privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiesti nr. 14393/17.08.2010 pentru tariful activitatii de “dezinsectie locuri unde s-a depistat un focar care pune in pericol sanatatea oamenilor si animalelor”.
 HCL nr. 486 din 29.11.2014 privind aprobarea actului aditional de modificare a contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere din gospodariile populatiei din municipiul Ploiesti
– LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor  
– ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor  
– LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public  
– LEGEA nr. 144 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 2 lit. a privind liberul acces la informatiile de interes public  
– Contract subsecvent nr. 4186/02.03.2020 incheiat in baza acordului-cadru nr. 3635/20.02.2018 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curațenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiesti;
– Contractul subsecvent nr. 4181/02.03.2020 incheiat ca urmare a acordului-cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploieşti;
 
  – Contractul subsecvent nr. 4181/02.03.2020 incheiat ca urmare a acordului-cadru nr. 13029/25.06.2018 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploieşti;
  – H.C.L. nr. 439/31.10.2019 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare transport și transfer a deșeurilor municipale pentru utilizatorii casnici și non-casnici din mediul urban pentru anul 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele : 2 – Boldești-Scăeni și 6 – Valea Doftanei încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 74/2018;
  – H.C.L. nr. 294/29.08.2019 privind aprobarea programului de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase preluate de la populație, instituții publice și operatori economici din municipiul Ploiești;
  – H.C.L. nr. 34/27.02.2019 referitoare la modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare in municipiul Ploiesti
  

Date de contact

Persoana de contact: Bogdan Călin – sef birou

Telefon: 0244-541071 int. 121

E-mail: serviciulsalubritate [at] rasp.ro

Formular de contact