Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Salubritate si Protectia Mediului

Este parte componenta a serviciilor publice de gospodarire comunala, avand obiectul principal - protectia sanatatii oamenilor si a mediului impotriva tuturor factorilor ce pot fi generati de colectarea, transportarea, tratarea, reciclarea si/sau depozitarea deseurilor urbane, de zapada si gheata de pe caile de circulatie in anotimpul friguros, precum si de populatiile de rozatoare si de insecte si de diferite surse de contaminare cu germeni patologici.

 • monitorizarea serviciului public de salubrizare pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire, dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public al muncipiului Ploiesti si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare, in conformitate cu cerintele legale si de reglementare;
 • verificarea respectarii prevederilor Regulamentului cadru al serviciului de salubritate atat de catre operatorii de salubritate cat si de catre cetateni;
 • monitorizarea respectarii programelor stabilite cu operatorii de salubritate;
 • respectarea clauzelor contractuale de catre operatorii de salubritate, referitoare la numarul de utilaje si personalul calificat, a conditiilor financiare prin confirmarea calitativ-valorica (tarife) a prestatiilor;
 • asigurarea continuitatii serviciului din punct de vedere cantitativ si calitativ, conform conditiilor contractuale reglementate;
 • satisfacerea cerintelor cetatenilor prin rezolvarea sesizarilor, in cel mai scurt timp;
 • incadrarea costurilor desfasurarii activitatii in bugetul alocat si aprobat;
 • monitorizarea serviciului public de salubrizare pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire, dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public al muncipiului Ploiesti si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare, in conformitate cu cerintele legale si de reglementare;
 • verificarea respectarii prevederilor Regulamentului cadru al serviciului de salubritate atat de catre operatorii de salubritate cat si de catre cetateni;
 • monitorizarea respectarii programelor stabilite cu operatorii de salubritate;
 • respectarea clauzelor contractuale de catre operatorii de salubritate, referitoare la numarul de utilaje si personalul calificat, a conditiilor financiare prin confirmarea calitativ-valorica (tarife) a prestatiilor;
 • asigurarea continuitatii serviciului din punct de vedere cantitativ si calitativ, conform conditiilor contractuale reglementate;
 • satisfacerea cerintelor cetatenilor prin rezolvarea sesizarilor, in cel mai scurt timp;
 • incadrarea costurilor desfasurarii activitatii in bugetul alocat si aprobat;
 • H.C.L. nr. 332/31.07.2023 privind ajustarea tarifelor pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire aferente Acordului-cadru nr. 10073/17.05.2022 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in municipiul Ploiesti.
 • Contract subsecvent nr. 8501/09.05.2023 incheiat in baza Acordului-cadru nr. 7925/28.04.2023 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in municipiul Ploiesti.
 • Contract de servicii nr. 4069/24.02.2023 privind serviciul de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiesti si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare.
 • Contract subsecvent nr. 26151/29.12.2022 incheiat in baza Acordului-cadru nr. 10073/17.05.2022 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire in municipiul Ploiesti.
 • H.C.L. 561/31.10.2022 privind aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in municipiul Ploiesti.
 • Contract servicii nr. 8712/29.04.2022 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire in municipiul Ploiesti – incheiat cu S.C. Blue Planet Services S.R.L..
 • H.C.L. nr. 114/31.03.2022 referitoare la modificarea Hotararii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au incheiat contract de salubrizare si beneficiaza de aceste servicii modificata prin H.C.L. nr. 293/31.08.2021 so H.C.L. nr. 405/28.10.2021.
 • Contract subsecvent nr. 6655/31.03.2022 incheiat in baza Acordului-cadru nr. 13029/26.06.2018 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in municipiul Ploiesti – incheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L.
 • Contract nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in Zonele: 2 – Boldesti Scaeni si 6 Valea Doftanei si calitatea municipiului Ploiesti de membru in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” – incheiat cu S.C. Rosal Grup S.A.
 • Contract nr. 13782/22.06.2017 de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiesti si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare – incheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L.
 • H.C.L. nr. 34/27.02.2019 referitoare la modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare in municipiul Ploiesti.
 • H.C.L. nr. 196/29.04.2022 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire in municipiul Ploiesti atribuite ca urmare a procedurii de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare pana la 31.12.2022.
 • H.C.L. nr. 405/28.10.2021 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au incheiat contract de salubrizare si beneficiaza de aceste servicii modificata prin H.C.L. nr. 172/28.05.2020 si H.C.L. nr. 293/31.08.2021.
 • H.C.L. nr. 404/28.10.2021 privind ajustarea si modificarea tarifelor aferente Acordului cadru nr. 13029/25.06.2018 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie in municipiul Ploiesti.
 • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicata si actualizată.
 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată.
 • Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015.
 • Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
 • Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
 • Legea nr. 144/12.07.2016 pentru modificarea art. 2 lit. a din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
 • SR EN ISO 9001: 2015 “Sisteme de management al calitatii. Cerinte”
 • SR EN ISO 14001: 2015 “Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare”
 • SR ISO 45001: 2018 “Sisteme de management al sănătății și securității in munca. Cerinte si indrumari pentru utilizare.”

S.C. Coral Impex S.R.L.

S.C. Blue Planet Services S.A.

S.C. Rosal Grup S.A.

Date de contact

Persoana de contact: Bogdan Călin – sef birou

Telefon: 0244-541071 int. 121

E-mail: serviciulsalubritate [at] rasp.ro

Formular de contact