Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Salubritate si Protectia Mediului

Este parte componenta a serviciilor publice de gospodarire comunala, avand obiectul principal - protectia sanatatii oamenilor si a mediului impotriva tuturor factorilor ce pot fi generati de colectarea, transportarea, tratarea, reciclarea si/sau depozitarea deseurilor urbane, de zapada si gheata de pe caile de circulatie in anotimpul friguros, precum si de populatiile de rozatoare si de insecte si de diferite surse de contaminare cu germeni patologici.

 desfasurarea activitatii prevede actiuni pe domeniul public al municipiului Ploiesti si pe spatiile deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice. Agentii economici, institutiile publice, persoanele fizice si asociatiile de proprietari/locatari executa operatiunile pe cheltuiala proprie;
 se urmareste ducerea la indeplinire a programelor de prestari de catre operator;
 informare prin mass-media a programului de igienizare realizat prin fonduri publice.

 realizarea ritmica si in totalitate a programelor stabilite cu operatorul;
 respectarea Regulamentului cadru al serviciului de salubritate;
 verificarea zilnica, consemnarea si comunicarea constatarilor catre prestator precum si restantele pe care acesta le-a inregistrat in realizarea serviciului;
 urmarirea reclamatiilor, in sensul ca acestea sa fie evidentiate atat la operator cat si la serviciul de salubritate si modul de solutionare al acestora;
 sanctionarea operatorului in cazul nerealizarii sau realizarii necorespunzator a prestatiei;
 sanctionarea persoanelor fizice si juridice in situatia constatarii unor abateri de la normele privind mentinerea starii de curatenie a orasului;
 respectarea clauzelor contractuale de catre operator, referitor la dotarea tehnica si umana, a conditiilor financiare prin confirmarea calitativ-valorica (tarif) a prestatiilor.

 • Contract servicii nr. 8712/29.04.2022 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire in municipiul Ploiesti – incheiat cu S.C. Blue Planet Services S.R.L..
 • Contract subsecvent nr. 6655/31.03.2022 incheiat in baza Acordului-cadru nr. 13029/26.06.2018 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in municipiul Ploiesti – incheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L.
 • Contract nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in Zonele: 2 – Boldesti Scaeni si 6 Valea Doftanei si calitatea municipiului Ploiesti de membru in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” – incheiat cu S.C. Rosal Grup S.A.
 • Contract nr. 13782/22.06.2017 de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiesti si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare – incheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L.
 • H.C.L. nr. 34/27.02.2019 referitoare la modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare in municipiul Ploiesti.
 • H.C.L. nr. 196/29.04.2022 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile de curatenie cai publice si deszapezire in municipiul Ploiesti atribuite ca urmare a procedurii de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare pana la 31.12.2022.
 • H.C.L. nr. 405/28.10.2021 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au incheiat contract de salubrizare si beneficiaza de aceste servicii modificata prin H.C.L. nr. 172/28.05.2020 si H.C.L. nr. 293/31.08.2021.
 • H.C.L. nr. 404/28.10.2021 privind ajustarea si modificarea tarifelor aferente Acordului cadru nr. 13029/25.06.2018 avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie in municipiul Ploiesti.
 • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicata si actualizată.
 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată.
 • Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015.
 • Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
 • Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
 • Legea nr. 144/12.07.2016 pentru modificarea art. 2 lit. a din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

S.C. Coral Impex S.R.L.

S.C. Blue Planet Services S.R.L.

S.C. Rosal Grup S.A.

Date de contact

Persoana de contact: Bogdan Călin – sef birou

Telefon: 0244-541071 int. 121

E-mail: serviciulsalubritate [at] rasp.ro

Formular de contact