Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Actualizat la data de: 28-02-2024

Informații de interes public
conform Strategiei Nationale Anticorupție 2021-2025

Componență Consiliul de Administrație:

——— Teodora Marin – administrator –

 • data inceperii contract mandat: 19.07.2022
 • afiliere politică: neafiliat
 • remunerație (lunar/fixa/netă/): 1 500 lei
 • statut: final

Curriculum Vitae;        Declarație  de avere;     Declarație de interese;

——— Gabriel Grigore  – administrator – 

 • data inceperii contract mandat: 19.07.2022
 • afiliere politică: Partidul Național Liberal
 • remunerație (lunar/fixa/netă/): 1 500 lei
 • statut: final

Curriculum Vitae;        Declarație  de avere;     Declarație de interese;

——— Ionuț Ciprian Crețu  – administrator – reprezentant al autoritații publice tutelare

 • data început contract mandat: 19.07.2022
 • afiliere politică: neafiliat
 • remunerație (lunar/fixa/netă/): 1 500lei
 • statut: final

Curriculum Vitae;        Declarație  de avere;     Declarație de interese;

——— Maria Manuela Scarlat  – administrator – 

 • data început contract mandat: 19.07.2022
 • afiliere politică:  neafiliat
 • remunerație (lunar/fixa/netă/):  1 500lei
 • statut: final

Curriculum Vitae;        Declarație  de avere;     Declarație de interese;

——— Gabriel Răzvan Lungu  – administrator – 

 • data început contract mandat: 19,07,2022
 • afiliere politică:  Partidul Național Liberal
 • remunerație (lunar/fixa/netă/): 1 500lei
 • statut: final

Curriculum Vitae;        Declarație  de avere;     Declarație de interese;

——— Valentin Petru  Stoichici – administrator – 

 • data început contract mandat: 19.07.2022
 • afiliere politică: Partidul Național Liberal
 • remunerație (lunar/fixa/netă/): 1 500lei
 • statut: final

Curriculum Vitae;        Declarație  de avere;     Declarație de interese;

——— Camelia Mihaela Izvoran – administrator – reprezentant al Ministerului de Finanțe – 

 • data început contract mandat: 01.02.2023
 • afiliere politică: neafiliat
 • remunerație (lunar/fixa/netă/):1 500lei
 • statut: final

Curriculum Vitae;        Declarație  de avere;     Declarație de interese;

Componență Conducere:

——— Zoia Staicu – Director – 

 • data început contract mandat: 16.06.2021
 • afiliere politică: Partidul Național Liberal
 • remunerație (lunar/fixa/netă/): 11656lei
 • statut: final

Curriculum Vitae;        Declarație  de avere;     Declarație de interese;

——— Vasile Ionescu – Director Tehnic – 

 • data început contract de muncă: 29.05.2018
 • afiliere politică: “Alianța pentru Unirea Românilor”
 • salariul (lunar/net): 10 524lei
 • statut: final

Curriculum Vitae;        Declarație  de avere;     Declarație de interese;

Selecția membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului s-a făcut conform O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobata cu modificările și completările ulterioare.

Revocări din funcțiile respective nu au existat în ultimii 3 ani .

Bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari.

Buget investitii  2023.

Buget investitii 2020-2022.

Cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri,training-uri sau formare profesională, decontări și alte beneficii).

Cheltuieli cu salariile 2021-2023.

Cheltuieli cu salariile 2020-2022.

Cheltuieli formare profesionala 2020-2022.

Datoriile regiei către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată.

Bugetul de stat :            0 lei

Instituții de creditare : 0 lei 

Parteneri comerciali :   0 lei

Subvenție operațională primită:    0 lei

Planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de buna practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii.

1. Plan de Integritate 2022-2025

2. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii de către avertizorii în interes public.

3. Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025