Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Aviz de amplasament

Taxa de eliberare aviz de amplasament fata de reteaua de iluminat public este de 200 RON fara TVA pentru fiecare plan la scara 1:500 format A3, continut de documentatia de avizare, conform Hotararii nr. 3 a C.A. R.A.S.P. din 22.03.2013. 

eliberat de Biroul Iluminat Public

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 476/20.12.2012, incepand cu data de 21.01.2013, R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Protectia Mediului Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen, va elibera Avizul privind Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari de spatii verzi de pe raza municipilui Ploiesti.

Aviz privind Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari de spatii verzi de pe raza municipilui Ploiesti

eliberat de B.P.M.M.P.I.R.T.

Acte necesare eliberarii Avizului privind Planul de eliminare a deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari de spatii verzi de pe raza municipilui Ploiesti:

– Cerere pentru eliberarea Avizului ( prelungirii Avizului) privind Planul de eliminare al deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari spaţii verzi;

– Planul de eliminare al deseurilor provenite din constructii, reabilitari, demolari si amenajari spatii verzi.