Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartimentul Management Integrat

Începând cu 4 septembrie 2006, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești (R.A.S.P. Ploiești) este certificata conform ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) pentru monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor publice, după cum urmează:

• prestări servicii de interes public către persoane fizice/juridice;
• managementul proiectelor, inclusiv energii neconvenționale.

Datorita schimbării titulaturii si extinderii domeniului de activitate, RASP a  fost recertificată, începând cu 15 februarie 2007 sa administreze si stația de epurare a municipiului Ploiești.

In septembrie 2009, RASP Ploiești reușește performanta de a fi triplu certificata ,   conform   ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 (14001:2004)  si OHSAS 18001:2007  pentru următoarele activități:
• monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor publice;
• prestări servicii de interes public către persoane juridice/fizice;
• managementul proiectelor;

In prezent, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești deține certificate conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018 pentru următoarele domenii de activitate:

• monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor publice;
• prestări servicii de interes public către persoane fizice/juridice;
• managementul proiectelor;
• monitorizare postînchidere Rampa Teleajen;

• prestări servicii de interes public către persoane juridice/fizice: stația de epurare;
• prestări servicii de interes public către persoane fizice: colectare deșeuri electrice si electronice.

In scopul creșterii susținute a satisfacției clienților, se acorda o atenție deosebita identificării, determinării si analizării cerințelor si așteptărilor acestora si masurile ca aceste cerințe sa fie satisfăcute printr-o comunicare eficienta cu cetățeanul/petentul.

In  acest  sens,  cerințele  cetățenilor / petenților  vor  fi  definite  si  documentate  ca cerințe in programele organizației noastre .

Obiectivele SMI si indicatorii de performanta vor fi astfel identificati pentru a se asigura ca acestea vor fi indeplinite. Cerintele si asteptarile cetatenilor/petentilor vor fi revizuite la intervale planificate si datate pentru a se asigura satisfactia acestora.

Prin intermediul chestionarelor de feed-back lansate in rândul cetățenilor/petenților se obțin si se monitorizează informațiile referitoare la percepția acestora asupra satisfacerii cerințelor lor conform procedurii operaționale “Analiza datelor privind satisfacția cetățenilor/petenților”.

In acest mod se identifica cerințele si așteptările cetățenilor/petenților si masurile care trebuie aplicate ca aceste cerințe sa fie satisfăcute.

Se asigura saptamanal si ori de cate ori se solicita din partea clientului, audiente de catre conducerea regiei.

Responsabilitatea comunicarii cerintelor in cadrul organizatiei ii revine directorului Regiei si responsabilului managementului integrat (RMI).

Responsabilul managementului integrat (RMI) are desemnate responsabilități si autorități pentru a se asigura ca sistemul de management integrat calitate – mediu – sănătate si securitate in munca este conform cu cerințele standardelor internaționale si procesele sale specifice furnizează elementele de ieșire intenționate.

Top-managementul regiei evaluează periodic politica, obiectivele si programele de management si face corecții necesare ori de cate ori este nevoie. De asemenea, ne asiguram permanent ca politica de management este documentata, implementata, menținuta si comunicata întregului personal si disponibila pentru public si toate părțile interesate.

R.A.S.P. Ploiești va îmbunătăți continuu eficacitatea SMI propriu, aceasta însemnând îmbunătățirea abilitații regiei de a pune cu consecventa la dispoziție produse si servicii conforme, ceea ce implica de obicei un proces sistematic de îmbunătățire prin implicarea personalului de a identifica necesitățile de schimbare si a stabili proiectele de îmbunătățire in cadrul activității.

In cazul in care au aparut modificari ale responsabilitatii si autoritatii, procesul de imbunatatire va avea in vedere initiativele si deciziile anterioare pentru a asigura continuitatea, eficacitatea si eficienta serviciilor puse la dispozitie.

Metodele folosite pentru a identifica imbunatatirile potentiale pot fi bazate pe unele metode traditionale folosind fara a se limita la acestea, urmatoarele surse de informare:

  • evaluari interne privind intelegerea Declaratiei directorului RASP si angajamentul managementului privind politica in domeniul calitatii, protectiei mediului, sanatatii si securitatii in munca catre personalul regiei;
  • performante in realizarea obiectivelor SMI;
  • rezultatele performantelor proceselor;
  • intrari de la clienti si de la alte parti interesate, cum ar fi autoritatile, industria, guvernul, societatea;
  • analiza interactiunilor cu alte parti interesate

Procesul de imbunatatire continua va lua in considerare orice solicitare/sesizare primita de la cetateni, rezultatele auditurilor interne ale SMI si criteriile de acceptare a rezultatelor.

De asemenea, se va tine cont si de disponibilitatea resurselor necesare pentru ca imbunatatirea sa produca efectele dorite.

Date de contact

Persoana de contact: Catalina Enache – Responsabil Management Integrat

Telefon: 0244-541071 int. 126

E-mail: managementintegrat [at] rasp.ro

Formular de contact