Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartimentul Management Integrat

Incepand cu 4 septembrie 2006, R.A.S.P. Ploiesti este certificata conform ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) pentru monitorizarea si controlul functionarii serviciilor publice, dupa cum urmeaza:

I prestari servicii de interes public catre persoane fizice/juridice;
 managementul proiectelor, inclusic energii neconventionale.

Datorita schimbarii titulaturii si extinderii domeniului de activitate, RASP a  fost recertificata, incepand cu 15 februarie 2007 sa administreze si statia de epurare a municipiului Ploiesti.

In septembrie 2009, RASP Ploiesti reuseste performanta de a fi triplu certificata ,   conform   ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 (14001:2004)  si OHSAS 18001:2007  pentru urmatoarele activitati:
 Monitorizarea si controlul functionarii serviciilor publice
 Prestari servicii de interes public catre persoane juridice/fizice
 Managementul proiectelor

Mentine si dezvolta un sistem de management integrat calitate – protectia mediului, sanatate si securitate ocupationala – atestand in acest mod, conformitatea organizatiei noastre cu standardele de referinta internationale mai sus mentionate

In consecinta, serviciile oferite de RASP  tind catre standarde europene, aceasta constituind o dovada  a faptului ca sistemul de management integrat calitate – protectia mediului – sanatate si securitate ocupationala  functioneaza, ca s-au facut eforturi pentru imbunatatirea continua a acestuia, pentru cresterea gradului de satisfactie al clienilor si imbunatatirea relatiei R.A.S.P. cu cetatenii municipiului Ploiesti.

Directorul Regiei a stabilit si comunicat in cadrul organizatiei angajamentul managementului  privind politica in domeniul calitatii, protectiei mediului, SSO sustinut cu actiuni in timp – instruire, constientizare, imputernicire, motivare a personalului. De asemenea, directorul Regiei se ocupa de identificarea cerintelor si asteptarilor cetatenilor/petentilor si se asigura ca procesele si programele sale raspund cerintelor legale si de reglementare.

Directorul isi concentreaza permanent atentia asupra comunicarii in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor si a celor legale si de reglementare, definirea politicii in domeniul calitatii, protectiei mediului, sanatatii si securitatii ocupationale si a obiectivelor specifice si asigurarii disponibilitatii resurselor necesare pentru imbunatatire continua.

In scopul cresterii sustinute a satisfactiei clientilor, se acorda o atentie deosebita identificarii cerintelor si asteptarilor acestora si masurilor ca aceste cerinte sa fie satisfacute.

Sunt definite pentru aceasta procesele referitoare la client:
 determinarea cerintelor referitoare la produs si/sau serviciu;
 analiza cerintelor referitoare la produs si/sau serviciu;
 comunicarea cu clientul.

In scopul cresterii sustinute a satisfactiei clientilor, se acorda o atentie deosebita identificarii, determinarii si analizarii cerintelor si asteptarilor acestora si masurile ca aceste cerinte sa fie satisfacute printr-o comunicare eficienta cu cetateanul/petentul.

In acest sens, cerintele cetatenilor/petentilor vor fi definite si documentate ca cerinte in programele Regiei.
Obiectivele SMI si indicatorii de performanta vor fi astfel identificati pentru a se asigura ca acestea vor fi indeplinite. Cerintele si asteptarile cetatenilor/petentilor vor fi revizuite la intervale planificate si datate pentru a se asigura satisfactia acestora.

Prin intermediul chestionarelor de feed-back lansate in randul cetatenilor/petentilor se obtin si se monitorizeaza informatiile referitoare la perceptia acestora asupra satisfacerii cerintelor lor conform procedurii operationale “Analiza datelor privind satisfactia cetatenilor/petentilor”.

In acest mod se identifica cerintele si asteptarile cetatenilor/petentilor si masurile care trebuie aplicate ca aceste cerinte sa fie satisfacute

Se asigura saptamanal si ori de cate ori se solicita din partea clientului, audiente de catre conducerea Regiei.

Responsabilitatea comunicarii cerintelor in cadrul organizatiei ii revine directorului Regiei si reprezentantului managementului integrat (RMI)

R.A.S.P. PLOIESTI va imbunatati continuu eficacitatea SMI propriu, aceasta insemnand imbunatatirea abilitatii Regiei de a pune cu consecventa la dispozitie produse si servicii conforme, ceea ce implica de obicei un proces sistematic de imbunatatire prin implicarea personalului de a identifica necesitatile de schimbare si a stabili proiectele de imbunatatire in cadrul activitatii.

In cazul in care au aparut modificari ale responsabilitatii si autoritatii, procesul de imbunatatire va avea in vedere initiativele si deciziile anterioare pentru a asigura continuitatea, eficacitatea si eficienta serviciilor puse la dispozitie.

Metodele folosite pentru a identifica imbunatatirile potentiale pot fi bazate pe unele metode traditionale folosind fara a se limita la acestea, urmatoarele surse de informare:

 evaluari interne privind intelegerea Declaratiei directorului RASP si angajamentul managementului privind politica in domeniul calitatii, protectiei mediului, sanatatii si securitatii ocupationale de catre personalul Regiei;
 performante in realizarea obiectivelor SMI;
 rezultatele performantelor proceselor;
 intrari de la clienti si de la alte parti interesate, cum ar fi autoritatile, industria, guvernul, societatea;
 analiza interactiunilor cu alte parti interesate

Procesul de imbunatatire continua va lua in considerare orice solicitare/sesizare primita de la cetateni, rezultatele auditurilor interne ale SMI si criteriile de acceptare a rezultatelor.

De asemenea, se va tine cont si de disponibilitatea resurselor necesare pentru ca imbunatatirea sa produca efectele dorite.

Date de contact

Persoana de contact: Catalina Enache – Responsabil Management Integrat

Telefon: 0244-541071 int. 126

E-mail: managementintegrat [at] rasp.ro

Formular de contact