Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Anunț organizare concurs angajare

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești organizează CONCURS în data de  19.04.2022 pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou Financiar Contabilitate din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.detalii suplimentare anunțdetalii suplimentare bibliografie

Continue Reading

Anunț organizare concurs angajare

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești organizează CONCURS în data de  09.11.2021 pentru ocuparea postului vacant de inginer din cadru Biroului Retele Contorizare si Repartitoare Costuri.detalii suplimentare anunțdetalii suplimentare bibliografie

Continue Reading

Anunț organizare concurs angajare

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești organizează CONCURS în data de  03.11.2021 pentru ocuparea postului vacant de Responsabil Sanatate si Securitate in Munca - Situatii de Urgenta (RSSM-SU).detalii suplimentare anunțdetalii suplimentare bibliografie

Continue Reading

Anunț recrutare și selecție

În conformitate cu OUG109/2011, Primaria Municipiului Ploiesti anunță declanșarea procesului de recrutare si selectie a candidatilor pentru 1 (un) post de membru/administrator neexecutivi in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei…

Continue Reading

Anunț organizare concurs angajare

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești organizează CONCURS în data de  30.09.2021 pentru ocuparea postului vacant de referent  din cadrul Serviciului Dispecerat si Relatii Publice.detalii suplimentare anunțdetalii suplimentare bibliografie

Continue Reading

Anunț organizare concurs angajare

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești organizează CONCURS în data de  29.09.2021 pentru ocuparea postului vacant de economist  din cadrul Serviciului Resurse Umane si Secretariat.detalii suplimentare anunțdetalii suplimentare bibliografie

Continue Reading