Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Anunț privind combaterea buruienii ambrozia -2024

Anunt privind combaterea  buruienii ambrozia -2024

 Primăria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonomă de Servicii Publice (R.A.S.P.), a demarat campania de combatere și distrugere a ambroziei, plantă alergenă al cărei polen poate afecta sănătatea cetățenilor

Municipalitatea ploieșteană prin Regia Autonoma de Servicii Publice informează cetatenii cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare din legea nr. 272 din 10 octombrie 2023 potrivit căreia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația de a desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv, cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităţilor publice locale, lucrări de întreţinere a terenurilor.

           Amintim cateva metode de combatere a plantei in functie de locul si suprafata de teren infestata: smulgerea, în cazul unor suprafețe izolate, cosirea repetată, manual sau mecanic, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea terenurilor. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a ambroziei. Menționăm că  planta atinge perioada de maximă polenizare în lunile august – septembrie și se întinde până la sfârșitul lunii octombrie.

                       
În demersurile de combatere a plantei și reducerea incidenței cazurilor de alergie la polenul acestei plante este necesară implicarea cetățenilor astfel ca solicităm proprietarilor de terenuri să se alăture acestei campanii, să verifice dacă pe terenurile pe care le dețin crește această plantă și să ia măsurile necesare pentru evitarea răspândirii vegetației invazive, îndepărtând-o de pe proprietățile lor.

Mai multe informații pentru recunoașterea plantei, răspândire, perioada de vegetatie, cum și când poate fi distrusă puteți consulta site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al Ministerului Mediului,  Apelor si Pădurilor (www.mmediu.ro), precum și al Ministerului Sănătății (www.ms.ro). Informații suplimentare legate de metodele de prevenire și combatere a plantei respective se pot obține și de la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova, telefon: 0244-593210.

Pentru a semnala prezența plantei, cetătenii se pot adresa dispeceratului Primăriei Municipiului Ploiești, la nr. de telefon 0244-984, Compartimentului Protecția Mediului din cadrul R.A.S.P. Ploiești, la  nr. telefon 0244-541.071 – interior 114, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., la telefon 0244-977, precum și Poliției Locale, la dispeceratul permanent al instituției 0244-954.

Nerespectarea obligațiilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.