Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartiment Deservire Auto - C.D.A.

descriere

 1. Asigura activitatea de deservire auto pentru regie .

          

 

 1. organizeaza activitatea de exploatare, intreţinere şi reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, monitorizeaza verificarea starii tehnice a acestora şi remedierea deficienţelor constatate;
 2. tine evidenta consumului de combustibil, completeaza si elibereaza foile de parcurs ;
 3. monitorizeaza periodic incadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind transportul in interes de serviciu si dupa caz transportul marfurilor cu autoturismele din dotare, analizeaza rezultatele si propune conducerii masuri de optimizare;
 4. raspunde de cunoasterea instructiunilor de exploatare a autovehiculului deservit, elementele care ar putea produce defectiuni, diagnosticarea defectelor, etc.
 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotararea de Guvern 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Hotărârea de Guvern nr. 130 din 15 februarie 2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006;
 4. Hotararea de Guvern 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, modificata prin H.G. nr.1496/2008, cu modificarile si compeltarile ulterioare;
 5. Ordonanta de Guvern 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. OMT 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011privind transporturile rutiere;
 7. Ordinul nr. 1001/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011;
 8. Ordinul nr.2133/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1.
 9. Legea nr. 94/11 MAI 2016 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
 10. Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr.1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/08.09.2015 privind Codul fiscal – utilizarea autoturismelor exclusiv in scopul activitatii economice.
 11. Ordinul nr. 987/2007 privind aprobarea conţinutului minim al trusei sanitare auto.
 12. Legea nr. 132/31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie.

 

Date de contact

Persoana de contact

Telefon

E-mail