Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartiment Deservire Auto

descriere

 1. Asigurara realizarea suportului logistic necesar regiei, corespunzator cerintelor specifice activitatii  administrative.
 2. Asigura activitatea de deservire auto pentru regie .

          

 

 1. organizeaza activitatea de exploatare, intreţinere şi reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, monitorizeaza verificarea starii tehnice a acestora şi remedierea deficienţelor constatate;
 2. tine evidenta consumului de combustibil, completeaza si elibereaza foile de parcurs ;
 3. monitorizeaza periodic incadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind transportul in interes de serviciu si dupa caz transportul marfurilor cu autoturismele din dotare, analizeaza rezultatele si propune conducerii masuri de optimizare;
 4. raspunde de cunoasterea instructiunilor de exploatare a autovehiculului deservit, elementele care ar putea produce defectiuni, diagnosticarea defectelor, etc.

DESERVIRE AUTO

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificata prin H.G. nr.56/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, modificata prin H.G. nr.1496/2008, cu modificarile si compeltarile ulterioare.
 3. G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. OMT 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin  Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011privind transporturile rutiere.
 5. Ordinul nr. 1001/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011.
 6. Ordinul nr.2133/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1.
 7. Legea nr. 94/11 MAI 2016 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
 8. Legea 227/08.09.2015 priv Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si HG 1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/08.09.2015 privind Codul fiscal – utilizarea autoturismelor exclusiv in scopul activitatii economice.
 9. Ordinul nr.987/2007 privind aprobarea conţinutului minim al trusei sanitare auto.
 10. Legea nr. 132/31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie.

Date de contact

Persoana de contact: economist Neagu Dragos – sef birou

Telefon: 0244-541071 int. 119

E-mail: resurseumane  @ rasp.ro

Formular de contact – B.R.U.S.A.