Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Compartimentul Marketing si Comunicare

descriere

–atragerea unor clienti noi prin activitati de promovare a produselor/serviciilor RASP;

–crearea de valoare prin dezvoltarea de noi produse si servicii ce ofera suficiente beneficii regiei ;

–elaboreaza comunicate de presa, le supune aprobarii directorului si le transmite mass–mediei, realizand astfel o imagine corecta asupra activitatii Regiei;

–formuleaza, propune spre aprobare si transmite „dreptul la replica” în cazul în care apar în mass-media aspecte nereale privind activitatea Regiei;

–organizeaza periodic, la solicitarea sau cu acordul conducerii, conferinte de presa tematice in scopul cresterii satisfactiei cetatenilor;

–monitorizeaza informatiile din mass-madia referitoare la imaginea Regiei;

–asigura realizarea campaniilor de promovare a noilor produse / servicii;

–urmareste rezultatele privind campaniile de promovare;

–promoveaza produsele/serviciile (vidanjare, montare repartitoare costuri, repartizarea lunara a costurilor si consumurilor pentru energia termica/incalzire, service repartitoare costuri, etc.) pe piata si în constiinta potentialilor clienti prin comunicarea cu acestia;

— monitorizeaza modul de tratare a audientelor cetatenilor la conducerea Regiei;

–atragerea unor clienti noi prin activitati de promovare a produselor/serviciilor RASP;

–crearea de valoare prin dezvoltarea de noi produse si servicii ce ofera suficiente beneficii regiei ;

–urmareste rezultatele privind campaniile de promovare;

  • Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
  • Legea 544/2012 privind accesul la informatii de interes public ;
  • HCL 265/31.07.2018 (ROF)
  • Regulamentul nr. 679/2016
  • Decizia nr. 128/2018
  • Decizia nr.99/18.05.2018
  • Decretul nr. 468 /2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Date de contact

Persoana de contact: ……………..

Telefon: 0244-541071 int. 128

E-mail: marketing [at] rasp.ro

Formular de contact