Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

COMUNICAT

              In vederea respectarii si conformarii cu cerintele legale – Legea nr. 9 din 4 ianuarie 2023, privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Biroul Iluminat Public si Compartimentul Protectia Mediului si Monitorizare Postinchidere Rampa Teleajen din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti au adoptat urmatoarele masuri pentru depunerea documentelor necesare in vederea eliberarii Avizului (prelungirii Avizului) fata de reteaua de iluminat public si privind Planul de eliminare al deşeurilor provenite din construcţii, reabilitări, demolări şi amenajări spaţii verzi:

·         publicarea pe siteul www.rasp.ro a documentelor necesare obtinerii avizului fata de reteaua de iluminat public aferente, cerere eliberare aviz de amplasament, memoriul tehnic al lucrarii, certificatul de urbanism, planul de amplasament format 1:500;

·         publicarea unei adrese de e-mail (iluminatpublic@rasp.ro) pentru primirea/acceptarea in format electronic a documentelor necesare eliberarii avizului fata de reteaua de iluminat public, exceptie facand planurile de dimensiuni mai mari decat formatul A3, care nu pot fi listate, neexistand copiator cu dimensiunile de printare mai mare de A3, acestea se vor transmite in format letric, in dublu exemplar, la sediul R.A.S.P. Ploiesti , P-ta Victoriei nr.17;

·         publicarea pe siteul www.rasp.ro a formularelor (cerere si plan) aferente eliberarii Avizului (prelungirii Avizului) privind Planul de eliminare al deşeurilor provenite din construcţii, reabilitări, demolări şi amenajări spaţii verzi;

·         publicarea unei adrese de e-mail(protectiamediului@rasp.ro) pentru primirea/acceptarea in format electronic a copiei dupa cartea de identitate, asigurand conditiile prevazute de reglementarile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal;

·         acceptarea documentelor eliberate de catre persoanele juridice de drept public sau de drept privat in format electronic(PDF), care au o semnatura electronica calificata sau avansata, in scopul furnizarii serviciilor publice catre beneficiar, la adresa de e-mail (protectiamediului@rasp.ro);

·         asigurarea in mod gratuit a fotocopierii documentelor solicitate;

·         nu mai este necesar in mod obligatoriu un dosar cu sina”.