Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063
COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

 

                     SC.CORAL IMPEX SRL , cu sediul social în Municipiul Ploiești,  str.Peneș Curcanul, nr.8, bl 151 C, ap.10 ,reprezentată prin Director General Badea  Alexandru, în calitatea de prestator în baza contractului subsecvent nr. 14607/13.07.2018, vă aduce la cunoștință că începând cu data de 15.03.2019 va demara acțiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în cadrul spațiilor închise ale clădirilor instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local ( unități de învățământ ,spitale, adăposturi ALA și alte instituții publice ) , precum și activitatea de dezinsecție în cadrul căminelor și canalelor aferente rețelelor edilitare din proprietatea Mun.Ploiești și activitatea de dezinfecție la mijloacele de transport în comun , conform Programului de execuție înregistrat sub nr. 4908/06.07.2018 și a Contractului subsecvent nr. 14607/13.07 .2018 . Înaintea fiecărei zile de execuție vă vom înainta programarea acestora pe ore .