Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063
Anunț recrutare și selecție

Anunț recrutare și selecție

În conformitate cu OUG109/2011, Primaria Municipiului Ploiesti anunță declanșarea procesului de recrutare si selectie a candidatilor pentru 1 (un) post de membru/administrator neexecutivi in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti.


Anunț recrutare și selecție – document complet …..

Plan de selectie…..

Formular F1…    , Formular F2…    , Formular  F3…    , Formular F4…     , Formular F5…    .