Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063
Monitorizarea serviciilor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție

Monitorizarea serviciilor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție

Ca urmare a încheierii contractului nr. 11222 din data de 04.06.2018 de către Municipiul Ploiești cu S.C. Coral Impex S.R.L. pentru prestarea serviciilor de dezinsecție, deratizare și dezinfecție, atât pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, precum și la instituțiile subordonate Consiliului Local al Municipiului, RASP Ploiești în calitate de coordonator al acestui contract,  informează că va monitoriza și va verifica bunul mers al prestării acestor servicii, prin activitatea inspectorilor serviciului de salubritate.

Monitorizarea se va efectua în baza unui grafic efectuat de RASP Ploiești pentru coordonarea activității de dezinsecție, deratizare și dezinfecție, în care sunt stabiliți inspectorii din cadrul serviciului de salubritate, în ture orare.

Activitatea inspectorilor din cadrul serviciului de salubritate se desfășoară astfel:
– începând cu data de 06.06.2018 se va efectua activitatea de deratizare pe suprafața domeniului public al municipiului Ploiești, precum și în incinta Parcului Memorial Constantin Stere și la toate instituțiile subordonate Consiliului Local;
– începând cu data de 07.06.2018 se va efectua activitatea de dezinsecție pe suprafața domeniului public al municipiului Ploiești;
– activitatea de dezinsecție – combatere căpușe pe domeniul public și privat se va desfășura  începând din seara zilei de 07.06.2018, în perioada 07.06 – 25.06.2018;
– totodată, în perioada 08.06. – 25.06.2018 se va realiza activitatea de dezinsecție combatere vectori țânțari și a altor tipuri de vectori.
– în această perioadă se va programa și derularea activităților de dezinsecție, deratizare, dezinfecție pe spațiile închise ale clădirilor instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local (unități de învățământ, spitale, adăposturi ALA și alte instituții publice).

Substanțele folosite sunt:
– Deration Pelletcu substanța activă bromodialone, pentru activitatea de deratizare pe domeniul public;
– K-othrine Profi EC 250, avănd substanța activă deltamethrin, folosit pentru combaterea insectelor adulte;
– Vectobac WG, având substanța activă bacillus thuringiensis, folosit pentru combaterea larvelor
– Parainsect CE, având substanța activă permethrin, folosit pentru combaterea căpușelor;
– Deadyna, având substanța activă cypermetrin, folosit pentru combaterea insectelor;
– Byopren 50 LML, având substanța activă S-metropen, insecticide pentru combaterea larvelor;
– Agrorat Wax Blocks – cămine și canale.

Acțiunea se desfășoară în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 și cu recomandările Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie Cantacuzino, privind activitățile de dezinsecție la nivel comunitar.

Pentru ca activitatea de dezinsecție să fie eficientă, aceasta trebuie efectuată în mod unitar, la nivelul întregii localități, atât pe domeniul public, cât și privat.

In acest sens, facem apel către cetățeni, asociații de locatari/proprietari, agenți economici și instituții publice să efectueze activitatea de dezinsecție pe proprietăți, în clădiri și în subsolul blocurilor, concomitent cu acțiunea municipalității.

In cazul în care condițiile meteorologice vor împiedica desfășurarea acestei acțiuni, perioada de efectuare a activității de deratizare va fi prelungită.