Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063
Anunț recrutare și selecție

Anunț recrutare și selecție

În numele clientului sau Primaria Municipiului Ploiesti, Pluri Consultants Romania anunță declanșarea procedurii de recrutare si selectie a candidatilor pentru 2 (doua) posturi de membri/administratori neexecutivi in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti, procedura ce va fi derulata In conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu completarile și modificarile ulterioare aduse de Legea 111/2016 si de HG 722/2016…..


Anunț recrutare și selecție – document complet …..

Plan de selectie…..

Formular F1…    , Formular F2…    , Formular  F3…    , Formular F4…     , Formular F5…    .