Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063
Comunicat

Comunicat

         Conform prevederilor Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și în baza Deciziei nr. 18/15.12.2023 a directorului RASP Ploiești, se numește la nivelul RASP Ploiești o persoana cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de  acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor avertizorilor de integritate.

   Raportările conform prezentei legi se pot trimite pe e-mailul: reclamatii_ani@rasp.ro