Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Anunț privind combaterea buruienii ambrozia -2022

COMBATERE AMBROZIE – 2022

     Primăria Municipiului Ploiești prin Regia Autonomă  de  Servicii  Publice informează cetatenii cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia    cu modificarile si completarile ulterioare potrivit careia proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligația de a desfășura în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescenţe, respectiv, cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice, măsurile urmând să fie menținute până la sfârșitul perioadei de vegetație a plantei.

     AMBROZIA (denumirea științifică „Ambrosia artemisiifolia“), este o plantă cu caracter invaziv, nociva pentru sanatatea populatiei, expunerea la polenul acestei plante poate duce la aparitia unor fenomene de tip alergic în perioada florescentei.

      In demersurile de combatere a plantei si reducerea incidenței cazurilor de alergie la polenul acestei plante este necesara implicarea cetatenilor care detin suprafețe de teren infestate prin luarea masurilor de combatere si distrugerea buruienii in mod obligatoriu înainte de perioada de înflorire. Mentionam ca planta atinge perioada de maximă polenizare în lunile august – septembrie şi se întinde până sfârșitul lui octombrie.

     Pentru recunoaşterea acestei plante, răspandire, cum și când poate fi distrusă puteţi consulta site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), precum şi al Ministerului Sănătăţii. (www.ms.ro).

       Informații suplimentare legate de metodele de prevenire, combatere a plantei se pot obține de la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova, tel.:0244-593210.

       Pentru a semnala prezența plantei, ploieștenii se pot adresa dispeceratului Primăriei Municipiului Ploiești la nr. de tel.:0244-984, Compartimentul Protectia Mediului din cadrul RASP Ploiesti la  nr. tel 0244-541.071 int. 114, la Serviciul de Gospodărire Urbană tel. 0244-977, Poliției Locale, tel.:0244-954.

       Solicităm proprietarilor de terenuri să se alăture acestei campanii, să verifice dacă pe terenurile pe care le deţin creşte această plantă şi să ia măsurile necesare pentru evitarea răspândirii vegetaţiei invazive, îndepărtând-o de pe proprietăţile lor şi evitând astfel eventualele sanctiuni.

      Vă reamintim că nerespectarea obligațiilor legale constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.