Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Implementare Proiect Statie de Epurare

executa operatiuni de vidanjare ale puturilor absorbante la populatie si agenti economici

Obiective

• coordonarea, controlul si monitorizarea activitatii de exploatare a statiei de epurare municipale in regim de continuitate, asigurarea functionarii si intretinerea instalatiilor, constructiilor, utilajelor si echipamentelor aferente;
• asigurararea activitatii de epurare a apelor uzate si evacuare a apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerintelor legale in vigoare.
• organizarea, coordonarea si monitorizarea derularii activităţii în sistemul de tratare a apelor uzate la parametrii calitativi şi cantitativi conform cerinţelor din actele de reglementare;
• asigurarea si urmarirea permanenta privind:
o respectarea cerintelor de licentiere si autorizare;
o respectarea prevederilor Protocolului privind preluarea patrimoniului si a Conventiei privind deversarea apelor uzate din reţeaua publică de canalizare a municipiului Ploieşti;
• urmarirea si elaborarea documentatiei aferente pentru obtinerea autorizatiilor si contractelor necesare pentru administrarea patrimoniului statiei de epurare;
• monitorizarea derularii contractelor incheiate in scopul colectării şi epurării apelor uzate si administrarea STEP;
• elaborarea, modificarea şi actualizarea Regulamentul de exploatare al STEP si verificarea aplicării acestuia;
• intocmirea bazelor de date necesare monitorizarii si gestionarii calitatii apei epurate;
• organizarea colectarii reziduurilor retinute de gratarele statiei si transportul lor la rampa ecologica a orasului;
• asigurarea depozitarii, evacuarii si valorificarii namolului provenit din procesul de epurare;
• monitorizarea cantitativa a deversarilor produselor rezultate din vidanjare;
• colaboreaza permanent cu Biroul Dispecerat Sesizari si Relatii Publice prin identificarea sesizarilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea solutionarii operative si monitorizarea rezolvarii acestora.

 

Date de contact

Persoana de contact: Mircea TANASE
Telefon: 0754225052