Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063
Ziua Internațională a Mediului      5 iunie 2021

Ziua Internațională a Mediului 5 iunie 2021

“Restaurarea ecosistemelor”

Tema Zilei Mondiale a Mediului pentru ediția din 2021 este „Restaurarea ecosistemelor”.

Am modelat ecosistemele după nevoile și interesele noastre, ne-am adaptat condițiilor climatice, însă provocarea actuală constă în remedierea habitatelor afectate de activitățile și obiceiurile din trecut.
Dacă în trecut abandonarea deșeurilor la o “groapă de gunoi” părea ceva normal, constatăm că acest mod de rezolvare nu a fost cel mai potrivit și că prin acest mod au fost distruse habitate importante, iar costurile cu ecologizarea și reintegrarea acestor habitate sunt foarte mari.
Ecosistemele sunt rețele complexe într-un anumit habitat, unde chiar și cea mai mică insectă ar putea afecta viața și uneori supraviețurea celui mai mare prădător.
Oamenii modifică compoziția comunităților biologice printr-o varietate de activități care cresc ratele de invazii ale unor specii și extincția altor specii, la toate nivelurile, de la local la global.
Educația ne-a permis să înțelegem că nu este sustenabil să creăm noi “gropi de gunoi”, ci dimpotrivă este momentul expansiuni economiei circulare prin sortarea corectă a deșeurilor pe care le generăm urmărind relațiile stabilite între organisme precum comensalismul, relații în care resturile pot deveni resursă.
Depozitul ecologizat aflat în monitorizare pentru următorii 25-30 de ani se află între primele situri care au fost prioritare din cauza suprafeței afectate de depozitarea istorică a deșeurilor municipale. Cele 31 hectare ecologizate aduc un plus de valoare ecologică municipiului prin suprafața de spațiu verde și capacitatea de conversie a dioxidului de carbon la oxigen oferită de diversitatea speciilor de plante. Prezența speciilor de fazani și a altora în perioada verii reprezintă un indicator că fosta rampa de deșeuri ecologizată devine o zonă prietenoasă cu avifauna locală. Necesitatea refacerii zonelor afectate de eroziunea apei (cursul râului Teleajen) reprezintă o prioritate pentru administrația locală, iar schimbările climatice reprezintă o provocare ce poate influența redefinirea zonei.
Municipalitatea susține în continuare reabilitarea zonelor urbane afectate de impactul activităților industriale și comunitare prin programele de curățenie, igienizare, regenerare și reintegrare urbană, programate în Planurile locale și Strategia integrată de dezvoltare urbană a Polului de creștere Ploiești.
Calitatea vieți este influențată de condițiile sociale și mediul de viață, iar păstrarea curățeniei în comunitate este primul pas pentru respectarea reciprocă a membrilor comunității. Importanța conferită de fiecare cetățean pentru curățenia din proximitatea locuinței proprii, fie casă, fie condominiu, cât și programele municipalității pentru asigurarea celor mai potrivite condiții de viață sunt elementele definitorii de coabitare urbană.
Restaurarea ecosistemelor se poate iniția în diferite forme precum: ecologizarea zonelor cu deșeuri abandonate din orașe, plantarea copacilor, crearea perdelelor forestiere de protecție, crearea zonelor/habitatelor de tranzit pentru animale și păsări sălbatice, refacerea grădinilor, schimbarea dietelor sau curățarea râurilor și a coastelor.
Suntem generația care poate face pace cu natura.