Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Serviciul Salubritate

Executa in numele Consiliului Local si Primarului, coordonarea si controlul calitatii serviciului, privita atat prin prisma serviciilor executate de operatorul de salubritate, cat si a colaborarii cu cetatenii din municipiul Ploiesti in realizarea unei curatenii optime, a asigurarii unor conditii mai bune de mediu si de trai a populatiei.

Executa in numele Consiliului Local si Primarului, coordonarea si controlul calitatii serviciului, privita atat prin prisma serviciilor executate de operatorul de salubritate, cat si a colaborarii cu cetatenii din municipiul Ploiesti in realizarea unei curatenii optime, a asigurarii unor conditii mai bune de mediu si de trai a populatiei.

 identificarea terenurilor/cladirilor neingrijite existente pe raza Mun. Ploiesti;
 atentionarea si notificarea cetatenilor care depoziteaza necontrolat deseuri sau nu executa operatiunile de dezinsectie/deratizare, creand disconfort vecinilor;
 organizarea controalelor periodice pe calitatea apei potabile si conditiile de deversare a apelor uzate municipale in paraul Dambu;
 sanctionarea contraventionala a abaterilor constatate;
 monitorizarea si controlul factorilor de mediu, monitorizarea derularii proiectului de investitii privind “Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Mun. Ploiesti” realizat cu fonduri guvernamentale;
 monitorizarea, supravegherea si controlul privind conservarea si dezvoltarea patrimoniului public;
 monitorizarea nivelului acustic urban si adoptarea de masuri privind reducerea acestora si incadrarea in limitele admise;
 solutionarea tuturor reclamatiilor primite de la cetateni si analizarea propunerilor venite din partea acestora;
 monitorizarea activitatiilor de salubrizare (activitati de colectare si transport a deseurilor menajere de la toti utilizatorii, activitati de deszapezire) efectuate de catre operatorul de salubritate.

 asigura un serviciu de calitate la preturi accesibile, cu dezvoltarea principiilor dezvoltarii durabile a economisirii resurselor si a protectiei mediului.
 monitorizeaza implementarea programelor de investitii legate de modernizare sau extindere a serviciului public de salubrizare.
 sanctioneaza producatorii de deseuri (utilizatorilor) pentru neincheierea de contract cu operatorul si pentru abandonarea deseurilor menajere si a celor provenite din constructii, demolari etc., pe domeniul public in baza imputernicirii date de Primarul municipiului Ploiesti.
 urmareste evolutia cantitatilor de deseuri menajere si reciclabile si impactul lor asupra mediului.

Date de contact

Persoana de contact: Stefan Grozea – Sef Serviciu

Telefon: 0244-541071 int. 121
E-mail: serviciulaslubritate [at] rasp.ro

Formular de contact