Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Biroul Administrativ si Deservire Auto

descriere

 • asigura planificarea, coordonarea si controlarea activitatii administrative (paza, curatenie, intretinere, protocol) si a celei privind deservirea auto;
 • urmareste modul de organizare si derulare a activitatilor de asigurare a realizarii suportului logistic necesar regiei, corespunzator cerintelor specifice activitatii administrative;
 • asigura aprovizionarea cu rechizite, materiale necesare pentru intretinere si alte materiale in vederea executarii reparatiilor din regie;
 • monitorizeaza derularea contractelor privind alimentarea cu apa, energie electrica, energie termica, canalizare, paza, a contractelor cu caracter administrativ, asigura continuitatea prin masuri privind reparatia si mentenanta instalatiilor, urmareste executarea lor si participa la receptii;
 • monitorizeaza (cantitativ/calitativ) derularea contractelor privind aprovizionarea compartimentelor functionale cu necesarul de resurse materiale aprobat de conducere prin emiterea comenzilor si a bonurilor de consum si participarea la receptii;
 • monitorizeaza periodic incadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind convorbirile pe baza abonamentelor de telefonie mobile si linii directe, consumurile de apa, energie termica si electrica;
 • asigura realizarea actiunii de curatenie la sediul regiei si la statia de epurare prin personal specializat; urmareste, in permanenta, efectuarea curateniei si igienizarii spatiilor din incinta unitatii, inclusiv a grupurilor sanitare, etc.
 • organizeaza activitatea de exploatare, intreţinere şi reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, monitorizeaza verificarea starii tehnice a acestora şi remedierea deficienţelor constatate;
 • tine evidenta consumului de combustibil, completeaza si elibereaza foile de parcurs pe care le prezinta sefului de serviciu;
 • monitorizeaza periodic incadrarea in resursele aprobate a cheltuielilor privind transportul in interes de serviciu si dupa caz transportul marfurilor cu autoturismele din dotare, analizeaza rezultatele si propune conducerii masuri de optimizare;
 • raspunde de cunoasterea instructiunilor de exploatare a autovehiculului deservit, elementele care ar putea produce defectiuni, diagnosticarea defectelor, etc.

..

1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Regulamentul UE nr. 679/2016 – Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale (GDPR)

Date de contact

Persoana de contact: Tanase Mircea Adi – sef birou

Telefon: 0244-541071 int. 129

E-mail: administrativ [at] rasp.ro

Formular de contact