Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

executa operatiuni de vidanjare ale puturilor absorbante la populatie si agenti economici

Obiective

• coordonarea, controlul si monitorizarea activitatii de exploatare a statiei de epurare municipale in regim de continuitate, asigurarea functionarii si intretinerea instalatiilor, constructiilor, utilajelor si echipamentelor aferente;
• asigurararea activitatii de epurare a apelor uzate si evacuare a apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerintelor legale in vigoare.
• organizarea, coordonarea si monitorizarea derularii activităţii în sistemul de tratare a apelor uzate la parametrii calitativi şi cantitativi conform cerinţelor din actele de reglementare;
• asigurarea si urmarirea permanenta privind:
o respectarea cerintelor de licentiere si autorizare;
o respectarea prevederilor Protocolului privind preluarea patrimoniului si a Conventiei privind deversarea apelor uzate din reţeaua publică de canalizare a municipiului Ploieşti;
• urmarirea si elaborarea documentatiei aferente pentru obtinerea autorizatiilor si contractelor necesare pentru administrarea patrimoniului statiei de epurare;
• monitorizarea derularii contractelor incheiate in scopul colectării şi epurării apelor uzate si administrarea STEP;
• elaborarea, modificarea şi actualizarea Regulamentul de exploatare al STEP si verificarea aplicării acestuia;
• intocmirea bazelor de date necesare monitorizarii si gestionarii calitatii apei epurate;
• organizarea colectarii reziduurilor retinute de gratarele statiei si transportul lor la rampa ecologica a orasului;
• asigurarea depozitarii, evacuarii si valorificarii namolului provenit din procesul de epurare;
• monitorizarea cantitativa a deversarilor produselor rezultate din vidanjare;
• colaboreaza permanent cu Biroul Dispecerat Sesizari si Relatii Publice prin identificarea sesizarilor specifice activitatii proprii, aplicarea de masuri in vederea solutionarii operative si monitorizarea rezolvarii acestora.

Date de contact

Telefon: 0244 541 071 int.128

Ionelia Rohat  – Mobil: +40 741 226 434  – e-mail: ioneliarohat@rasp.ro

Mircea Tanase – e-mail:mirceatanase@rasp.ro