Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Raul Alexandru PETRESCU

Director R.A.S.P. Ploiesti

Program audiente: Marti, 13:00-15:00

Conform prevederilor art. 4, alin. 5 din Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, modificata prin Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, in vederea prevenirii si sanctionarii coruptiei, declaratia de avere se publica pe pagina proprie de internet in termen de 30 de zile de la data depunerii.
Declaratii de avere si de interese

2018