Compartimentul Management Integrat

Prezentare generala

Incepand cu 4 septembrie 2006, R.A.S.P. Ploiesti este certificata conform ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) pentru monitorizarea si controlul functionarii serviciilor publice, astfel:
prestari servicii de interes public catre persoane fizice/juridice;
managementul proiectelor, inclusic energii neconventionale.

Datorita schimbarii titulaturii si extinderii domeniului de activitate, RASP a  fost recertificata, incepand cu 15 februarie 2007 sa administreze si statia de epurare a municipiului Ploiesti.

In septembrie 2009, RASP Ploiesti reuseste performanta de a fi triplu certificata ,   conform   ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 (14001:2004)  si OHSAS 18001:2007  pentru urmatoarele activitati:
Monitorizarea si controlul functionarii serviciilor publice
Prestari servicii de interes public catre persoane juridice/fizice
Managementul proiectelor

mentinand si dezvoltand un sistem de management integrat calitate – protectia mediului - sanatate si securitate ocupationala, atestand in acest mod, conformitatea organizatiei noastre cu standardele de referinta internationale mai sus mentionate

In consecinta, serviciile oferite de RASP  tind catre standarde europene, aceasta constituind o dovada  a faptului ca sistemul de management integrat calitate – protectia mediului - sanatate si securitate ocupationala  functioneaza, ca s-au facut eforturi pentru imbunatatirea continua a acestuia, pentru cresterea gradului de satisfactie al clienilor si imbunatatirea relatiei R.A.S.P. cu cetatenii municipiului Ploiesti.

Directorul Regiei a stabilit si comunicat in cadrul organizatiei angajamentul managementului  privind politica in domeniul calitatii, protectiei mediului, SSO sustinut cu actiuni in timp - instruire, constientizare, imputernicire, motivare a personalului. De asemenea, directorul Regiei se ocupa de identificarea cerintelor si asteptarilor cetatenilor/petentilor si se asigura ca procesele si programele sale raspund cerintelor legale si de reglementare.

Directorul isi concentreaza permanent atentia asupra comunicarii in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor si a celor legale si de reglementare, definirea politicii in domeniul calitatii, protectiei mediului, sanatatii si securitatii ocupationale si a obiectivelor specifice si asigurarii disponibilitatii resurselor necesare pentru imbunatatire continua.

In scopul cresterii sustinute a satisfactiei clientilor, se acorda o atentie deosebita identificarii cerintelor si asteptarilor acestora si masurilor ca aceste cerinte sa fie satisfacute.
Sunt definite pentru aceasta procesele referitoare la client:
determinarea cerintelor referitoare la produs si/sau serviciu;
analiza cerintelor referitoare la produs si/sau serviciu;
comunicarea cu clientul.

Tarife Vidanjare

R.A.S.P. Ploiesti, prin Serviciul Apa Canal, va ofera servicii de vidanjare profesionale la pret avantajos.

 

Tarif pentru prestatie in municipiul Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:           193,28 lei fara TVA            230 lei cu TVA*           

Tarif pentru prestatie in afara municipiului Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:          260,50 lei fara TVA           310,00 lei cu TVA*

Tariful pentru vidanjare aprobat corespunde unei prestatii reprezentand vidanjarea a 6 mc, conform capacitatii autovidanjei. Orice depasire a volumului de 6 mc reprezinta noi prestatii facturabile. (chiar si cele mai mici decat capacitatea vidanjei)

* Conform hotararii Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 7/12.04.2018 privind actualizarea tarifului pentru activitatea de vidanjare
    Conform Legii nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

Persoana de contact: Constanta Licu
Telefon:
 0244-541071 int. 110

E-mail: apacanal [at] rasp.ro

Persoana de contact: Sorin Fieraru
Telefon:
 0747-326469

Tarife repartitoare costuri incalzire

R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Retele, Contorizare si Repartitoare de Costuri, ofera asociatiilor de proprietari, la pret avantajos, posibilitatea de achizitionare si montaj repartitoare de costuri pentru incalzire, precum si servicii repartizare a costurilor pentru incalzire.

Pret repartitor radio Futura Brunata (manopera de instalare inclusa*): 12.2 EURO fara TVA

Tarif serviciu de repartizare a costurilor:

  • 0,42 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru salariati;
  • 0,34 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru pensionari;
  • 0,04 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru emitere fise individuale detaliate.


* Manopera de instalare include deplasare, montaj, prelevare date instalatie de incalzire si amplasare, sigilare repartitor.
** Tarife aprobate prin hotararea Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 10/17.09.2015 si in conformitate cu Legea nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

 Persoane de contact: Madalina Toma, George Burlacu
Telefon: 0244-541071 int. 122

E-mail: retelecontorizare [at] rasp.ro


Sesizari On-line