Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063

Comunicat de presa

 

Dezbatere publica cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa și a serviciului de canalizare in Municipiul Ploiesti cu societatea Apa Nova Ploiesti S.R.L la data de 14.06.2020 și a Actului Adițional nr.4 la acest contract.