Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063
Comunicat de presa

Comunicat de presa

Primăria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, derulează o serie de acțiuni de sensibilizare ecologică în rândul elevilor ploieșteni prin Festivalul de film ecologic pentru elevi”.

Schimbările climatice au devenit “știrea zilei” pe toate canalele de media. Aproape că ne-au luat prin surprindere, deși semnale în această privință au fost comunicate în ultima vreme. Trăim momente în care trebuie să luăm decizii care să permită adaptarea la noile tipare ale climei. Urmărind concluziile oamenilor de știință, în ceea ce privește modul în care putem interveni pentru diminuarea efectelor, trebuie să ne adaptăm obiceiurile de consum vizând reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Dezvoltarea sustenabilă poate limita efectele schimbărilor climatice numai prin redefinirea obiceiurilor de consum bazate pe reducerea impactului asupra mediului. Consumul rațional al resurselor este primul pas pentru limitarea acestor emisii de dioxid de carbon.

Tema Zilei Mondiale a Mediului 2019 este poluarea aerului (#BeatAirPollution). Aceasta este o oportunitate de analiză a modului în care putem schimba obiceiurile noastre, de zi cu zi, pentru reducerea poluării aerului odată cu diminuarea contribuției noastre la încălzirea globală și diminuarea efectelor asupra sănătății noastre.

Este important ca fiecare dintre noi să înțeleagă că toate activitățile urbane care au favorizat expansiunea și accesul la oportunitățile vieții urbane generează și disconfort prin dezavantaje colaterale. Transporturile, consumul de energie electrică/termică, precum și consumul de resurse neregenerabile sunt sursele pricipale de emisii de gaze cu efect de seră.

Având în vedere cele de mai sus, propunem tuturor elevilor ce vor să participe, la Festivalul de Film Ecologic pentru Elevi, să realizeze un film de scurt-metraj cu tema “Oprește poluarea aerului!”, respectând regulamentul.

Calendarul oficial este următorul:
15 mai – 30 mai – înscrierea elevilor participanți;
29 mai – 31 mai – transmiterea filmelor;
31 mai – 4 iunie – evaluarea filmelor;
5 iunie – Premierea filmelor declarate câștigătoare.

Cea mai importantă provocare creativă pentru elevii pasionați de filmul documentar/filmul de scurt metraj. În cadrul acestei ediții încurajăm abordarea originală a realizatorilor privind tematica zilei internationale a mediului din acest an “Beat Air Polution!”(“Oprește poluarea aerului!”). Sloganul lasă libertatea realizatorilor în alegerea temelor proprii privind protejarea mediul înconjurător.