Avize si aprobari eliberate de Serviciul Apa-Canal

eliberate de Serviciul Apa-Canal

Actele necesare pentru Incheierea contractului pentru alimentare cu apa potabila si pentru preluarea apelor uzate (in copie) pe care le veti prezenta operatorului:
persoane fizice
- Act de proprietate sau certificat de mostenitor;
- Buletin de identitate/Carte de identitate.
persoane juridice

Asociatii de proprietari:

- Certificat de inregistrare fiscala;
- Sentinta civila sau hotararea judecatoreasca privind dobandirea personalitatii juridice, eliberata de Tribunalul Prahova;
- Lista cu numarul de persoane - media pe ultimele 12 luni;
- Acordul de desprindere de asociatia mama.

 

Agenti economici:

- Act de proprietate/ Contract de inchiriere;
- Codul unic eliberat de Registrul Comertului;
- Certificat de inregistrare fiscala.
Actele necesare pentru obtinerea avizului si proiectului de separatie tehnica
persoane fizice
- Act de proprietate;
- Plan de situatie cu incadrarea in zona;
- Acceptul notarial al titularului de contract pe bransamentul din care se solicita separatia tehnica;
- Buletin de identitate/Carte de identitate.
persoane juridice

Asociatii de proprietari:

- Actele asociatiei de proprietari;
- Certificat de inregistrare fiscala;
- Sentinta civila sau hotararea judecatoreasca privind dobandirea personalitatii juridice.

 

Agenti economici:

- Actele societatii;
- Act de proprietate;
- Cod unic eliberat de Registrul Comertului;
- Plan de situatie cu incadrarea in zona;
- Acceptul notarial al titularului de contract pe bransamentul din care se executa separatia.

---------------------------------------------------------------------------------

Persoana de contact: Gabriela Popescu - sef Serviciu
Telefon:
 0244-541071 int. 110

E-mail: apacanal [at] rasp.ro

Tarife Vidanjare

R.A.S.P. Ploiesti, prin Serviciul Apa Canal, va ofera servicii de vidanjare profesionale la pret avantajos.

 

Tarif pentru prestatie in municipiul Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:           193,28 lei fara TVA            230 lei cu TVA*           

Tarif pentru prestatie in afara municipiului Ploiesti:

- Persoane fizice/juridice:          260,50 lei fara TVA           310,00 lei cu TVA*

Tariful pentru vidanjare aprobat corespunde unei prestatii reprezentand vidanjarea a 6 mc, conform capacitatii autovidanjei. Orice depasire a volumului de 6 mc reprezinta noi prestatii facturabile. (chiar si cele mai mici decat capacitatea vidanjei)

* Conform hotararii Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 7/12.04.2018 privind actualizarea tarifului pentru activitatea de vidanjare
    Conform Legii nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

Persoana de contact: Constanta Licu
Telefon:
 0244-541071 int. 110

E-mail: apacanal [at] rasp.ro

Persoana de contact: Sorin Fieraru
Telefon:
 0747-326469

Tarife repartitoare costuri incalzire

R.A.S.P. Ploiesti, prin Biroul Retele, Contorizare si Repartitoare de Costuri, ofera asociatiilor de proprietari, la pret avantajos, posibilitatea de achizitionare si montaj repartitoare de costuri pentru incalzire, precum si servicii repartizare a costurilor pentru incalzire.

Pret repartitor radio Futura Brunata (manopera de instalare inclusa*): 12.2 EURO fara TVA

Tarif serviciu de repartizare a costurilor:

  • 0,42 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru salariati;
  • 0,34 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru pensionari;
  • 0,04 EURO /repartitor/luna - fara TVA**, taxa pentru emitere fise individuale detaliate.


* Manopera de instalare include deplasare, montaj, prelevare date instalatie de incalzire si amplasare, sigilare repartitor.
** Tarife aprobate prin hotararea Consiliului de Administratie al R.A.S.P.Ploiesti nr. 10/17.09.2015 si in conformitate cu Legea nr. 227/2015 a Codului Fiscal privind taxa pe valoarea adaugata in cota de 19% incepand cu 01.01.2017.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru comenzi si detalii ne puteti contacta telefonic sau on-line:

 Persoane de contact: Madalina Toma, George Burlacu
Telefon: 0244-541071 int. 122

E-mail: retelecontorizare [at] rasp.ro


Sesizari On-line