Alo, Domnule Primar: 0244-984; Tel. Verde: 0800.800.884; Dispecerat: 0244-595.063
Anunț recrutare și selecție

Anunț recrutare și selecție

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, Primăria Municipiului Ploieşti anunţă declanșarea procesului de recrutare pentru 1 (un) post de membru/administrator neexecutiv, reprezentant al autorității publice tutelare  în cadrul  Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești…..

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  – document complet …..

PLAN DE SELECTIE – Componenta integrala Pentru desemnarea membrului Consiliului de Administratie al  Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti.

Formulare ( in formatul Word) :

Formular F1…    , Formular F2…    , Formular  F3…    , Formular F4…     , Formular F5…    .